Informácie podľa § 18 zákona o batériách

Vážení zákazníci,

V súvislosti s predajom batérií alebo akumulátorov alebo s dodávkou zariadení, ktoré obsahujú akumulátory alebo akumulátory, je servisné stredisko Nikon Dresden v súlade s Nariadením o batériách povinné informovať vás o nasledujúcich skutočnostiach:

Uistite sa, že ste staré batérie/nabíjateľné batérie odovzdali na miestnom zbernom mieste alebo miestnemu predajcovi, ako to vyžaduje zákon. Likvidujte s bežným domovým odpadom
je zakázané a porušuje zákon o batériách. Doručenie je pre vás bezplatné. U nás zakúpené batérie/nabíjateľné batérie nám môžete po použití bezplatne vrátiť. Batérie/nabíjateľné batérie nám musíte vždy vrátiť s dostatočným poštovným. Batérie/nabíjateľné batérie je potrebné vrátiť na adresu: Nikon Servicepoint Dresden, Schweizer Str. 3A, 01069 Dresden

Batérie a akumulátory, ktoré obsahujú škodlivé látky, sú označené symbolom preškrtnutej smetnej nádoby
jasne označené. Tento symbol znamená, že batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.
Pod symbolom smetného koša je chemický názov znečisťujúcej látky, ktorá sa v ňom nachádza
Batéria je súčasťou balenia: "Cd" pre kadmium, "Hg" pre ortuť alebo "Pb" pre olovo.