Ochrana dát

Ochrana dát

Za spracovanie údajov zodpovedá:
Bettina Scheinert - servisné stredisko Nikon Dresden
Schweizer Strasse 3a
Drážďany
Nemecko
E-mail: service@nikonservice-dresden.de

Telefón: 03518626290

Ďakujeme za Váš záujem o náš online obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o zaobchádzaní s vašimi údajmi.

1. Prístup k údajom a hosťovaniu

Naše webové stránky môžete navštíviť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom prístupe na webovú stránku webový server automaticky uloží takzvaný protokolový súbor servera, ktorý obsahuje napríklad názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas získania, množstvo prenesených dát a vyžiadanie poskytovateľa (prístupové údaje) a zdokumentuje vyhľadávanie. Tieto prístupové údaje sú vyhodnocované výlučne za účelom zabezpečenia bezproblémovej prevádzky stránky a zlepšovania našej ponuky. Toto slúži na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú v rámci vyváženia záujmov, pri správnej prezentácii našej ponuky v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR. Všetky prístupové údaje budú vymazané najneskôr do jedného mesiaca po ukončení vašej návštevy na stránke.

1.1 hosting

Služby hosťovania a zobrazovania webových stránok sú čiastočne poskytované našimi poskytovateľmi služieb ako súčasť spracovania v našom mene. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, všetky prístupové údaje a všetky údaje zhromaždené vo formulároch uvedených na tomto webe sa budú spracovávať na vašich serveroch. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: Kanada, Nový Zéland, Japonsko, Spojené kráľovstvo, USA.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. Kým nebudú certifikované našimi poskytovateľmi služieb, prenos údajov bude aj naďalej založený na tomto základe: štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: Austrália, India, Singapur.
Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov

1.2 Sieť na doručovanie obsahu

Aby sme skrátili časy načítania, používame pre niektoré ponuky takzvanú sieť na doručovanie obsahu (“CDN”). Pomocou tejto služby sa obsah, ako napríklad veľké mediálne súbory, doručuje prostredníctvom regionálne distribuovaných serverov externých poskytovateľov služieb CDN. Prístupové údaje sa teda spracúvajú na serveroch poskytovateľov služieb. Naši poskytovatelia služieb pre nás pracujú v rámci spracovania objednávok.
Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti.
Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základu našej spolupráce s nimi, obráťte sa na nás prostredníctvom možnosti kontaktu opísanej v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Spracovanie údajov na spracovanie zmluvy a kontaktovanie

2.1 Spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy

Na účely spracovania zmluvy (vrátane dopytov a spracovania akýchkoľvek existujúcich nárokov na záruku a neplnenie, ako aj akýchkoľvek zákonných aktualizačných povinností) v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm. b GDPR, zhromažďujeme osobné údaje, ak nám poskytnete nám to v rámci vašej Objednávky odošlite dobrovoľne. Povinné polia sú takto označené, nakoľko v týchto prípadoch údaje potrebujeme na spracovanie zmluvy a bez ich poskytnutia nemôžeme odoslať objednávku. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov.

Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov, najmä o ich odovzdaní našim poskytovateľom služieb za účelom spracovania objednávky, platby a dopravy, nájdete v nasledujúcich častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Po uzavretí zmluvy budú vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a vymazané po uplynutí daňových a obchodných období uchovávania v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno c GDPR, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov v v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm. GDPR alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec toho, čo povoľuje zákon a o čom vás budeme informovať v tomto vyhlásení.

2.2 Zákaznícky účet

Ak ste s tým udelili súhlas v súlade s článkom 6 odsek 1 bod 1 písmeno GDPR tým, že ste sa rozhodli založiť si zákaznícky účet, použijeme vaše údaje na účely zriadenia zákazníckeho účtu a uloženia vašich údajov pre ďalšie budúce objednávky. webovej stránky. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov, alebo prostredníctvom funkcie, ktorá je na tento účel poskytnutá v zákazníckom účte. Po vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit, o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

2.3 Kontaktujte nás

V rámci komunikácie so zákazníkmi zhromažďujeme na spracovanie vašich žiadostí v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písmeno b osobné identifikačné údaje DSGVO, keď ich dobrovoľne poskytnete po kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú takto označené, pretože v týchto prípadoch potrebujeme údaje nevyhnutné na spracovanie vašich kontaktov. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Po úplnom spracovaní vašej žiadosti budú vaše údaje vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov v súlade s článkom 6 § čl. a o ktorých informujeme v tomto vyhlásení.

 Live chat nástroj užívateľsky

Na komunikáciu so zákazníkmi používame nástroj live chat Používateľsky podobný UG (s ručením obmedzeným), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnom, Nemecko („Používateľský“). Slúži to na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR. Userlike pracuje pre nás v našom mene.

 Nástroj na živý rozhovor Zendesk

Na komunikáciu so zákazníkmi používame nástroj live chat Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA („Zendesk). Toto slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s čl. Zendesk pre nás pracuje v našom mene.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 Live chat nástroj WhatsApp

Na účely komunikácie so zákazníkmi používame nástroj live chat od WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („WhatsApp“). Toto slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s čl. WhatsApp pracuje pre nás v našom mene. Telefónne čísla, ktoré ukladáme do nášho mobilného zariadenia, sú automaticky spracovávané na serveroch prevádzkovaných spoločnosťami Meta so sídlom na 6 Willow Road, Menlo Park, California 1, USA. Ukladajú sa iba telefónne čísla zákazníkov, ktorí nás predtým kontaktovali cez WhatsApp a ktorí preto už prijali podmienky používania WhatsApp a ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA, Izrael, Spojené kráľovstvo.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. K dispozícii je certifikácia.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: Singapur. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov.

 Live chat nástroj Tidio

Ak nás kontaktujete pomocou nástroja live chat, údaje, ktoré tam dobrovoľne zadáte (meno, e-mailová adresa, správa), budú použité v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno b GDPR na účely zodpovedania dotazu Spracoval nás v rámci spracovania zmluvy. Okrem toho, použitie tohto nástroja slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písmeno f GDPR pri zvažovaní záujmov. Údaje budú následne vymazané. Nástroj živého chatu poskytuje spoločnosť Tidio LLC, 149 New Montgomery St 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA („Tidio“), ktorá koná v našom mene.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. Kým nebudú certifikované našimi poskytovateľmi služieb, prenos údajov bude aj naďalej založený na tomto základe: štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

2.4 Spracovanie údajov pre rezerváciu termínu

Osobné údaje zhromažďujeme, ak nám ich dobrovoľne poskytnete pri rezervácii termínu. Povinné polia sú takto označené, pretože v týchto prípadoch údaje potrebujeme na rezerváciu termínu a bez ich poskytnutia nemôžete rezerváciu termínu odoslať. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Údaje vo voľných textových poliach sú dobrovoľné a nemusia byť vyplnené na odoslanie rezervácie termínu. Žiadame vás, aby ste sa zdržali poskytovania citlivých údajov (napr. zdravotných informácií, ako sú choroby) v kontexte takýchto voľných textových polí.

Údaje, ktoré nám poskytnete, používame na rezerváciu stretnutí v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno b GDPR. Po dokončení rezervovaného termínu budú vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a vymazané po uplynutí doby uchovávania podľa daňového a obchodného práva v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit Článok 6 odsek 1 veta 1 písm. vyhradzujeme si právo použiť údaje nad rámec toho, čo povoľuje zákon a o čom vás budeme informovať v tomto vyhlásení.

3. Spracovanie údajov na účely odoslania

Za účelom splnenia zmluvy v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm.

 Prenos údajov poskytovateľom prepravných služieb za účelom oznámenia zásielky

Ak ste nám s tým dali výslovný súhlas počas vašej objednávky alebo po nej, vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo odovzdáme vybranému poskytovateľovi prepravných služieb v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit Doručovateľ vás môže kontaktovať ohľadom účel oznámenia o doručení alebo koordinácie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo priamo poskytovateľovi prepravných služieb na kontaktnú adresu uvedenú nižšie. Po odvolaní vymažeme údaje, ktoré ste nám na tento účel poskytli, pokiaľ ste výslovne neudelili súhlas s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo použiť údaje nad tento rámec, čo povoľuje zákon a o čom vás budeme informovať v toto vyhlásenie.

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Nemecko-Strasse 1 – 7
DE-36286 Neuenstein
Nemecko

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG
Goerlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Nemecko

Hermes Germany GmbH
Essener Strasse 89
D-22419 Hamburg
Nemecko

DHL Paket GmbH
Strassenweg 10
53113 Bonn
Nemecko

DPD Germany GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg
Nemecko

4. Spracovanie údajov na spracovanie platby

Pri spracovaní platieb v našom online obchode spolupracujeme s týmito partnermi: poskytovateľmi technických služieb, úverovými inštitúciami, poskytovateľmi platobných služieb.

4.1 Spracovanie údajov na spracovanie transakcií

V závislosti na zvolenom spôsobe platby odovzdávame údaje potrebné na spracovanie platobnej transakcie našim poskytovateľom technických služieb, ktorí pre nás pracujú v rámci spracovania objednávok, alebo povereným úverovým inštitúciám alebo vybranému poskytovateľovi platobných služieb, pokiaľ: je to nevyhnutné na spracovanie platby. To slúži na splnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 bodom 1 písm. B GDPR. V niektorých prípadoch poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú údaje potrebné na spracovanie platby sami, napríklad na svojich vlastných webových stránkach alebo prostredníctvom technickej integrácie v procese objednávania. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich partnerov pre spracovanie platieb a základu našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

4.2 Spracovanie údajov za účelom predchádzania podvodom a optimalizácie našich platobných procesov

V prípade potreby poskytujeme našim poskytovateľom služieb ďalšie údaje, ktoré používajú spolu s údajmi potrebnými na spracovanie platby ako naši spracovatelia zmlúv na účely predchádzania podvodom a optimalizácie našich platobných procesov (napr. Fakturácia, spracovanie napadnutých platieb, podpora pre účtovníctvo). Podľa článku 6 ods. 1 bod 1 písm.

4.3 Kontrola kreditu

Ak platíme vopred (pri nákupe na účet), získavame informácie o identite a bonite od špecializovaných servisných spoločností (úverových agentúr). Na tento účel prenášame vaše osobné údaje potrebné na kontrolu kreditu:

Schufa Holding AG
Kormoránsky spôsob 5
65201 Wiesbaden
Nemecko

CRIF Bürgel GmbH
Radlkoferstrasse 2
81373 Mníchov
Nemecko

Spoločnosť Tesch mediafinanz GmbH
Biela šírka 5
49084 Osnabrück
Nemecko

Deltavista GmbH
Freisinger Landstrasse 74
80939 Mníchov
Nemecko

arvato infoscore GmbH
Rheinstrasse 99
76532 Baden-Baden
Nemecko

Creditreform Boniversum GmbH
Hammfelddamm 13
41460 Neuss
Nemecko

Slúži to na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR pri posudzovaní bonity a ochoty platiť našich potenciálnych zákazníkov pred uzavretím zmluvy, a tak predchádzať stratám z kúpnej ceny, a je to pre Uzavretie zmluvy požadované v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. a) GDPR. Berú sa do úvahy vhodné opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov. Máte možnosť vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie kontaktovaním možnosti kontaktu opísanej v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Po úplnom spracovaní zmluvy budú vaše údaje spracúvané na tento účel vymazané, pokiaľ ste výslovne neudelili súhlas s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec toho, čo povoľuje zákon a o ktorom budeme informovať vás v tomto vyhlásení.

4.4 Kontrola totožnosti a kreditu pri výbere platobných služieb Klarna

Inkaso Klarna, nákup na účet cez Klarna, nákup na splátky Klarna
Ak sa rozhodnete pre platobné služby Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (ďalej len Klarna), žiadame vás o súhlas v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm., že môžeme prenášať údaje potrebné na spracovanie platby a overenie totožnosti a kreditu spoločnosti Klarna. V Nemecku sa pri kontrole totožnosti a kreditu Ochrana dát úverové agentúry vymenované spoločnosťou Klarna. Klarna získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia využíva na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov. V dôsledku toho vám už možno nebudeme môcť ponúkať určité možnosti platby. Svoj súhlas s týmto použitím osobných údajov môžete tiež kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Klarna.

4.5 Totožnosť a kontrola kreditu pri výbere platobných služieb Billpay (prevádzkované Klarna Bank AB)

Ak sa rozhodnete pre platobné služby Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (ďalej len BillPay), žiadame vás o súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. GDPR, že môžeme preniesť údaje potrebné na spracovanie platby a kontrolu identity a kreditu do Billpay. V Nemecku sa pri kontrole totožnosti a kreditu Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Billpay spomenuté úverové agentúry. Billpay využíva získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov. V dôsledku toho vám už možno nebudeme môcť ponúkať určité možnosti platby. Svoj súhlas s týmto používaním osobných údajov môžete od BillPay kedykoľvek odvolať.

4.6 Kontrola totožnosti a kreditu pri výbere nákupu na účet cez PayOne

Ak si zvolíte spôsob platby nákup na účet (ponúkaný cez PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len PayOne)), žiadame Vás o súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. GDPR, že môžeme preniesť údaje potrebné na spracovanie platby a kontrolu identity a kreditu do PayOne. V Nemecku sa pri kontrole totožnosti a kreditu Pravidlá ochrany osobných údajov služby PayOne spomenuté úverové agentúry. PayOne získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia využíva na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov. V dôsledku toho vám už možno nebudeme môcť ponúkať určité možnosti platby.

4.7 Kontrola totožnosti a kreditu pri výbere nákupu na účet cez PayPal a Ratepay

Ak sa rozhodnete pre spôsob platby na účet (ponúkaný cez Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (ďalej Ratepay) a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg ( ďalej len PayPal)), žiadame vás o súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. V Nemecku sa pri kontrole totožnosti a kreditu Zásady ochrany osobných údajov Ratepay spomenuté úverové agentúry. Ratepay využíva získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov. V dôsledku toho vám už možno nebudeme môcť ponúkať určité možnosti platby. Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe PayPal nájdete tu.

4.8 Využívanie poskytovateľov zberných služieb

Vaše údaje odovzdáme autorizovanému poskytovateľovi služieb vymáhania pohľadávok, Collectia GmbH, Brunnwiesenstr. 4, 94469 Deggendorf, Nemecko, ak naša žiadosť o platbu nebola vybavená napriek predchádzajúcej upomienke. V tomto prípade bude pohľadávku vymáhať priamo poskytovateľ služby vymáhania pohľadávok. Toto slúži na plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno b GDPR a na ochranu našich oprávnených záujmov pri účinnom uplatňovaní alebo vymáhaní nášho nároku na platbu v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR.

5. Reklama e-mailom, poštou

5.1 E-mailový newsletter s registráciou a sledovaním newsletteru

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettera, používame údaje, ktoré na to požadujete alebo ktoré ste nám poskytli samostatne, aby sme vám na základe vášho súhlasu pravidelne zasielali náš e-mailový newsletter v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. Odhlásenie z odberu newslettera je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v newsletteri. Po odhlásení vymažeme vašu e-mailovú adresu zo zoznamu príjemcov, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov v súlade s článkom 6 ods. v tomto vyhlásení.

Dovoľujeme si upozorniť, že pri zasielaní newslettera vyhodnocujeme vaše užívateľské správanie. Na tento účel tiež analyzujeme, ako používate náš newsletter meraním, ukladaním a vyhodnocovaním mier otvárania a miery kliknutí za účelom navrhovania budúcich kampaní na zasielanie newsletterov („sledovanie newsletterov“).

Pre toto vyhodnotenie obsahujú odoslané e-maily jednopixelové technológie (napr. tzv. web beacons, sledovacie pixely), ktoré sú uložené na našej webovej stránke. Pre hodnotenia odkazujeme najmä na nasledujúce „údaje o newsletteri“

 • stránka, z ktorej bola stránka vyžiadaná (tzv. referrer URL),
 • dátum a čas hovoru,
 • popis typu používaného webového prehliadača,
 • IP adresu žiadajúceho počítača,
 • e-mailovú adresu,
 • dátum a čas registrácie a potvrdenia

a One-Pixel Technologies s vašou e-mailovou adresou alebo IP adresou a prípadne jedinečným ID. Odkazy obsiahnuté v newsletteri môžu tiež obsahovať toto ID.

Ak si neželáte dostávať sledovanie noviniek, môžete sa z odberu noviniek kedykoľvek odhlásiť – ako je popísané vyššie.

Informácie sa uchovávajú, pokiaľ ste sa prihlásili na odber noviniek.

5.2 Zasielať newsletter e-mailom bez registrácie a vášho práva na námietku

Ak dostaneme vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom produktu alebo služby a vy ste proti tomu nevzniesli námietky, vyhradzujeme si právo pravidelne vám ponúkať ponuky produktov podobných tým, ktoré sú už zakúpené na základe článku 7 ods. 3 UWG. , z nášho sortimentu zasielané e-mailom. To slúži na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevládajú v rámci zvažovania záujmov, pri oslovovaní našich zákazníkov na reklamné účely.
Proti tomuto používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v reklamnom e-maile bez toho, aby vám vznikli akékoľvek iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.
Po odhlásení vymažeme vašu e-mailovú adresu zo zoznamu príjemcov, pokiaľ ste výslovne neudelili súhlas s ďalším používaním vašich údajov v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit umožňuje zákon a o čom vás informujeme v tomto vyhlásení.

5.3 Odosielanie newslettera

Newsletter a sledovanie newsletteru zobrazené vyššie môžu byť tiež odoslané našimi poskytovateľmi služieb ako súčasť spracovania v našom mene. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základu našej spolupráce s nimi, použite kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sídlia a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: Spojené kráľovstvo.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA.
Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. Kým nebudú certifikované našimi poskytovateľmi služieb, prenos údajov bude aj naďalej založený na tomto základe: štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: Austrália. Pre túto krajinu/tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA.
Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. Kým nebudú certifikované našimi poskytovateľmi služieb, prenos údajov bude aj naďalej založený na tomto základe: štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: Kanada, USA

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. Kým nebudú certifikované našimi poskytovateľmi služieb, prenos údajov bude aj naďalej založený na tomto základe: štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

5.4 Odosielanie žiadostí o kontrolu e-mailom

Ak ste nám k tomu dali výslovný súhlas počas alebo po ukončení vašej objednávky v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. A GDPR, použijeme vašu e-mailovú adresu na podanie žiadosti o vyhodnotenie vašej objednávky prostredníctvom nášho použitého systému hodnotenia. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy kontaktnej možnosti popísanej v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v žiadosti o kontrolu.

Žiadosti o vyhodnotenie môžu byť zaslané aj našimi poskytovateľmi služieb v rámci spracovania v našom mene. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, použite kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sídlia a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: Spojené kráľovstvo

5.5 Poštová reklama a vaše právo namietať

Okrem toho si vyhradzujeme právo použiť vaše meno a priezvisko, ako aj vašu poštovú adresu na vlastné reklamné účely, napríklad na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov v oblasti reklamy pre našich zákazníkov v súlade s článkom 6 (1) veta 1 písmeno f GDPR. Proti ukladaniu a používaniu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Reklamné zásielky poskytuje v rámci spracovania v našom mene poskytovateľ služieb, ktorému na tento účel odovzdávame vaše údaje.

6. Súbory cookie a ďalšie technológie

6.1 Všeobecné informácie

S cieľom zatraktívniť návštevu našej webovej stránky a umožniť používanie určitých funkcií používame na rôznych stránkach technológie vrátane takzvaných cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa znova odstránia na konci relácie prehliadača, t. J. Po zatvorení prehľadávača (tzv. Súbory cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie).

Ochrana súkromia na koncových zariadeniach
Pri využívaní našej online ponuky využívame technológie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na to, aby sme mohli poskytnúť výslovne požadovanú telemediálnu službu. Ukladanie informácií vo vašom koncovom zariadení alebo prístup k informáciám, ktoré sú už uložené vo vašom koncovom zariadení, si v tomto smere nevyžaduje váš súhlas.

Pre funkcie, ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné, si ukladanie informácií na vašom zariadení alebo prístup k informáciám, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení, vyžaduje váš súhlas. Chceli by sme upozorniť, že ak svoj súhlas neudelíte, časti webovej stránky nemusia byť plne použiteľné. Akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili, zostane v platnosti, kým neupravíte alebo neresetujete príslušné nastavenia vo svojom zariadení.

Akékoľvek následné spracovanie údajov pomocou súborov cookie a iných technológií
Používame technológie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie určitých funkcií našej webovej stránky (napr. Funkcia nákupného košíka). Tieto technológie zhromažďujú a spracúvajú IP adresu, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napr. Informácie o obsahu nákupného košíka). V kontexte váženia záujmov to slúži predovšetkým oprávneným záujmom na optimalizovanom predstavení našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 bodom 1 písm. F GDPR.

Okrem toho používame technológie na plnenie zákonných povinností, ktorým podliehame (napríklad na preukázanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov), ako aj na analýzu webu a online marketing. Ďalšie informácie o tom, vrátane príslušného právneho základu spracovania údajov, nájdete v nasledujúcich častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov. V prípade potreby používame aj technológie, ktoré nie sú jednotlivo uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Viac informácií o týchto technológiách vrátane príslušného právneho základu spracovania údajov nájdete na platforme Usercentrics. Môžete ich nájsť pod týmto odkazom: https://nikonservice-dresden.de/pages/cookie-anleitung#.

Nastavenia súborov cookie pre váš prehliadač nájdete pod nasledujúcimi odkazmi: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Ak ste súhlasili s používaním technológií v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú vo vyhlásení o ochrane údajov. Prípadne môžete prejsť aj na nasledujúci odkaz: https://nikonservice-dresden.de/pages/cookie-anleitung#. Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

6.2 Používanie platformy Usercentrics na správu súhlasov na správu súhlasov

Na našej webovej stránke používame Platforma správy súhlasu Usercentrics („Usercentrics“), aby sme vás informovali o súboroch cookie a iných technológiách, ktoré používame na našej webovej stránke, a aby sme získali, spravovali a dokumentovali váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom týchto technológií, ak to vyžaduje zákon. Podľa článku 6 odsek 1 odsek 1 písmeno c GDPR je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 7 odsek 1 GDPR, aby sme mohli preukázať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorým podliehame. Usercentrics je ponuka od Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko, ktorá spracúva vaše údaje v našom mene. Keď navštívite našu webovú stránku, webový server Usersentrics ukladá takzvaný protokolový súbor servera, ktorý obsahuje aj vašu anonymizovanú IP adresu, dátum a čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom súhlase. Vaše údaje budú vymazané po troch rokoch, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním svojich údajov v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit, budeme vás informovať v tomto vyhlásení.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. K dispozícii je certifikácia.

7. Používanie súborov cookie a iných technológií

Ak ste k tomu dali súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta prvá písmeno a GDPR, používame na našej webovej stránke nasledujúce súbory cookie a ďalšie technológie tretích strán. Po účele a ukončení používania príslušnej technológie nami budú údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymazané. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Viac informácií o možnostiach zrušenia nájdete v časti „Súbory cookie a ďalšie technológie“. Ďalšie informácie, vrátane základov našej spolupráce s jednotlivými dodávateľmi, nájdete v jednotlivých technológiách. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa poskytovateľov a základov našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

7.1 Používanie služieb Adobe

Používame technológie uvedené nižšie od spoločnosti Adobe Systems, Software Ireland Limited, Írsko, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko („Adobe“). Informácie automaticky zhromaždené technológiami Adobe o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA a tam sa ukladajú. Ak je vaša IP adresa zhromažďovaná prostredníctvom technológií Adobe, bude skrátená alebo úplne nahradená generickou IP adresou aktiváciou príslušných nastavení pred jej uložením na servery Adobe.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. K dispozícii je certifikácia.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 Písma Adobe

Pre jednotnú prezentáciu obsahu na našej webovej stránke sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) zhromažďujú pomocou skriptového kódu „Adobe Fonts“, ktorý sa prenesie do Adobe a následne spracuje Adobe. Na toto následné spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými osobami podľa čl.26 DSGVO.

7.2 Používanie služieb Google

Používame technológie uvedené nižšie od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Informácie automaticky zhromaždené technológiami Google o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam sa ukladajú. Ak nie je pri jednotlivých technológiách uvedené inak, spracúvanie údajov sa vykonáva na základe dohody uzatvorenej pre príslušnú technológiu medzi spoločne zodpovednými v súlade s článkom 26 GDPR. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v Informácie o ochrane údajov od spoločnosti Google.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 Google Analytics

Na účely analýzy webových stránok Google Analytics automaticky zhromažďuje a ukladá údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky), z ktorých sa pomocou pseudonymov vytvárajú užívateľské profily. Je možné použiť súbory cookie. Ak navštívite našu webovú stránku z EÚ, vaša IP adresa bude uložená na serveri umiestnenom v EÚ na odvodenie údajov o polohe a potom bude vymazaná bezprostredne predtým, ako bude prevádzka presmerovaná na iné servery Google na spracovanie. Spracovanie údajov prebieha na základe zmluvy o spracovaní objednávky spoločnosťou Google.

Za účelom optimalizácie marketingu našej webovej stránky máme Nastavenia zdieľania údajov pre „Produkty a služby Google“ aktivovaný. To umožňuje spoločnosti Google pristupovať k údajom zhromaždeným a spracovaným službou Google Analytics a následne ich použiť na zlepšenie služieb Google. Uvoľnenie údajov spoločnosti Google ako súčasť týchto nastavení uvoľňovania údajov je založené na dodatočnej dohode medzi zodpovednými osobami. Nemáme žiadny vplyv na následné spracovanie údajov spoločnosťou Google.

Na vytváranie a spúšťanie testov používame aj funkciu rozšírenia Google Analytics Google Optimize.

Za účelom optimalizácie marketingu našej webovej stránky využívame tzv Funkcia ID používateľa. Pomocou tejto funkcie môžeme priradiť jedinečné, trvalé ID k vašim interakčným údajom pre jednu alebo viacero relácií na našej online prítomnosti, a tak analyzovať vaše správanie používateľov naprieč zariadeniami a reláciami.

Pre webovú analýzu funkcia rozšírenia služby Google Analytics Signály Google je možné takzvané „sledovanie naprieč zariadeniami“. Ak sú vaše zariadenia s podporou internetu prepojené s vaším účtom Google a vo svojom účte Google ste aktivovali nastavenie „Prispôsobená reklama“, spoločnosť Google môže vytvárať správy o vašom správaní pri používaní (najmä o počte používateľov v rôznych zariadeniach), a to aj v prípade, že zmeníte vaše zariadenie. Osobné údaje v tomto smere nespracúvame, dostávame len štatistiky založené na signáloch Google.

Na analýzu webu a reklamné účely sa používajú tzv Súbor cookie DoubleClick umožňuje, aby bol váš prehliadač rozpoznaný, keď navštívite iné webové stránky. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality.

 Google AdSense

Naša webová stránka ponúka priestor pre reklamy tretích strán prostredníctvom služby Google AdSense. Tieto reklamy sa vám budú zobrazovať na rôznych miestach tejto webovej stránky. Takzvaný súbor cookie DoubleClick sa používa na zobrazovanie záujmovo orientovanej reklamy zhromažďovaním a spracovaním údajov (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našej webovej stránky) a automatickým priradením pseudonymného UserID s pomocou ktorých záujmy sa určujú na základe návštev tejto a iných webových stránok.

 Google Ads

Na reklamné účely vo výsledkoch vyhľadávania Google a na webových stránkach tretích strán, keď navštívite našu webovú stránku, tzv. Remarketing Súbor cookie, ktorý sa automaticky na základe záujmov zbiera a spracúva údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našej webovej stránky) a pomocou pseudonymného CookieID a na základe stránok, ktoré navštívite Reklama umožňuje. Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov prebieha iba vtedy, ak ste si vo svojom účte Google aktivovali nastavenie „personalizovaná reklama“. Ak sa do tohto prípadu prihlásia počas návštevy našej webovej stránky v spoločnosti Google, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie zoznamov publika pre remarketing naprieč zariadeniami a ich definovanie.

K analýze webu a sledovaniu udalostí meriame cez Google Ads Sledovanie konverzií Vaše následné správanie pri používaní, ak ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklamy zo služby Google Ads. Na tento účel môžu byť použité súbory cookie a údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky na základe nami špecifikovaných udalostí, ako je návšteva webovej stránky alebo prihlásenie na odber newslettera) zaznamenané, z ktorých sa používajú pseudonymy Vytvárajú sa užívateľské profily.

 mapy Google

Na vizuálne znázornenie geografických informácií zhromažďuje Google Maps údaje o vašom používaní funkcií Máp, najmä IP adresu a údaje o polohe, prenáša ich do spoločnosti Google a následne spracúva. Na toto následné spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv.

 Google reCAPTCHA

Za účelom ochrany proti zneužitiu našich webových formulárov a proti spamu z automatizovaného softvéru (tzv bots), Google zhromažďuje reCAPTCHA údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie prehliadača a informácie o používaní našich webových stránok) a používa takzvaný JavaScript a cookies analyzovať vaše používanie našich webových stránok. Navyše, ďalšie sušienky uložená v službách Google v prehliadači sú vyhodnotené. Zo čítaní či ukladanie osobných údajov zo vstupných polí príslušného formulára nekoná.

 Google Fonts

Za účelom jednotnej prezentácie obsahu na našej webovej stránke sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) zhromažďujú pomocou kódu skriptu „Google Fonts“, prenášajú sa do spoločnosti Google a potom sa spracovávajú spoločnosťou Google. Na toto ďalšie spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv.

 Google Tag manažér

Google Tag Manager nám umožňuje spravovať rôzne kódy a služby na našej webovej stránke. Pri implementácii jednotlivých značiek môže Google spracovávať aj osobné údaje (napr. IP adresu, online identifikátory (vrátane cookies)). Spracovanie údajov prebieha na základe zmluvy o spracovaní objednávky spoločnosťou Google.

Pomocou Google Tag Manager je možné integrovať rôzne služby/technológie.
Ak si neželáte používanie jednotlivých služieb sledovania, a preto ste ich deaktivovali, deaktivácia zostáva zachovaná pre všetky dotknuté značky sledovania, ktoré sú integrované v Správcovi značiek Google.

 Doplnok videa YouTube

Na integráciu obsahu tretích strán sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) zhromažďujú prostredníctvom zásuvného modulu videa YouTube v režime rozšírenej ochrany údajov, ktorý používame, prenášajú sa do spoločnosti Google a potom sa spracúvajú spoločnosťou Google, iba ak hráte video.

7.3 Používanie služieb Facebooku

 Používanie pixelov na Facebooku

Facebook Pixel používame v rámci nižšie uvedených technológií Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Írsko („Facebook (by Meta)“ alebo „Meta Platforms Ireland“). S Facebook Pixel sa automaticky zhromažďujú údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky na základe nami špecifikovaných udalostí, ako je návšteva webovej stránky alebo registrácia na odber noviniek). uložené, z ktorých sa údaje používajú Profily používania je možné vytvárať pomocou pseudonymov. V rámci takzvaného rozšíreného porovnávania údajov sa tiež hašujú a ukladajú informácie na účely porovnania, pomocou ktorých je možné identifikovať jednotlivcov (napr. mená, e-mailové adresy a telefónne čísla). Na tento účel, keď navštívite našu webovú stránku, Facebook pixel automaticky nastaví súbor cookie, ktorý automaticky umožní vášmu prehliadaču rozpoznať pri návšteve iných webových stránok pomocou pseudonymného CookieID. Facebook (od spoločnosti Meta) skombinuje tieto informácie s ďalšími údajmi z vášho účtu na Facebooku a použije ich na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality, najmä personalizovanej a skupinovej reklamy.
Informácie, ktoré automaticky zbierajú technológie Facebooku (prostredníctvom Meta) o vašom používaní našej webovej stránky, sa zvyčajne prenášajú na server Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA a tam sa ukladajú. Ďalšie informácie o spracovaní údajov Facebookom nájdete v Informácie o ochrane údajov z Facebooku (od Meta).

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Argentína.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: Austrália, Hongkong, India, Indonézia, Malajzia, Singapur, Thajsko, Taiwan, Brazília, Mexiko. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov.

 Analýza Facebooku

Ako súčasť Facebook Business Tools sa štatistiky o aktivitách návštevníkov na našej webovej stránke generujú z údajov zhromaždených pomocou Facebook pixelu o vašom používaní našej webovej stránky. Spracovanie údajov prebieha na základe zmluvy o spracovaní objednávky Facebookom (meta). Vaša analýza slúži na optimálne zobrazenie a marketing našej webovej stránky.

 Facebook Ads (správca reklám)

Reklamy na Facebooku používame na propagáciu tejto webovej stránky na Facebooku (od Meta) a iných platformách. Určujeme parametre príslušnej reklamnej kampane. Facebook (od Meta) je zodpovedný za precíznu implementáciu, najmä rozhodnutie o umiestnení reklamy u jednotlivých užívateľov. Pokiaľ nie je pri jednotlivých technológiách uvedené inak, spracúvanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi v súlade s čl.26 GDPR. Spoločná zodpovednosť je obmedzená na zber údajov a ich prenos do Meta Platforms Ireland. To nezahŕňa následné spracovanie údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland.

Na základe štatistík generovaných službou Facebook Pixel o aktivite návštevníkov na našej webovej stránke fungujeme prostredníctvom Facebooku Vlastné publikum skupinová reklama na Facebooku (podľa meta), určením charakteristík príslušnej cieľovej skupiny. V rámci rozšíreného porovnávania údajov (pozri vyššie), ktoré prebieha na určenie príslušnej cieľovej skupiny, vystupuje Facebook (od Meta) ako náš spracovateľ.

Na základe pseudonymného ID súboru cookie nastaveného Facebook pixelom a zhromaždených údajov o vašom správaní sa pri používaní na našej webovej stránke fungujeme cez Facebook pixely Remarketing personalizovanej reklamy.

O Facebook pixeloch Konverzia meriame vaše následné správanie pri používaní na účely webovej analýzy a sledovania udalostí, ak ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklamy z reklám na Facebooku. Spracovanie údajov prebieha na základe zmluvy o spracovaní objednávky Facebookom (meta).

7.4 Ostatní poskytovatelia služieb webovej analýzy a online marketingu

 Používanie značky Pinterest na analýzu webu a reklamné účely

Na účely webovej analýzy a reklamy na Pintereste a na webových stránkach tretích strán, keď navštívite našu webovú stránku, technológie od Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“) automaticky zhromažďuje a spracováva údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky Na základe udalostí nami špecifikované, ako napríklad návšteva webovej stránky alebo registrácia na odber newslettera) a používanie pseudonymného CookieID a na základe navštívených stránok je možná inzercia orientovaná na záujmy. Profily používania sa vytvárajú z údajov zhromaždených pomocou pseudonymov. Pinterest skombinuje tieto informácie s inými údajmi z vášho účtu Pinterest a použije ich na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov Pinterestom a dostávame len štatistiky založené na Pinterest Tag. To nám umožňuje merať vaše následné správanie pri používaní na analýzu webových stránok a sledovanie udalostí, ak ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklamy na Pintereste. Informácie, ktoré automaticky zbiera Pinterest, sa zvyčajne prenesú na server na adrese Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam sa uložia. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s článkom 26 GDPR.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 Použitie štatistík Wix na analýzu webu

Na účely analýzy webových stránok sa na zhromažďovanie údajov (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, informácie o polohe) používajú technológie od spoločnosti Wix Ldt., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (“Wix”). a informácie o Vašom používaní našej webovej stránky) sa automaticky zhromažďujú a ukladajú, z čoho sa vytvárajú užívateľské profily s použitím pseudonymov. Je možné použiť súbory cookie. Pseudonymizované užívateľské profily nebudú bez osobitného výslovného súhlasu spájané s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Wix pracuje pre nás v našom mene.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: Izrael, Južná Kórea, USA.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. K dispozícii je certifikácia.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: Taiwan, Brazília, Mexiko, India, Ukrajina, Guatemala, Filipíny.
Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Štandardné doložky Európskej únie o ochrane údajov.

Nástroj Visitor Analytics Záznam návštev môže byť použitý na generovanie štatistík o tom, kde ste sa posúvali a kde ste klikli na webovej stránke v rámci záznamov návštevníkov. Táto funkcia nám pomáha urobiť webovú stránku užívateľsky príjemnejšou a opravovať technické chyby.

 Použitie retargetingu AdRoll pre online marketing

Túto webovú stránku inzerujeme vo výsledkoch vyhľadávania a na webových stránkach tretích strán prostredníctvom nášho reklamného partnera NextRoll Ltd., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írsko („AdRoll“). Keď navštívite našu webovú stránku, AdRoll alebo jej partneri automaticky nastaví súbor cookie na opätovné zacielenie, čo umožňuje inzerciu založenú na záujmoch pomocou pseudonymného CookieID a na základe stránok, ktoré navštívite. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s článkom 26 GDPR. Určujeme parametre príslušnej reklamnej kampane. Za presnú implementáciu (napr. rozhodnutie o umiestnení jednotlivých reklám) zodpovedá AdRoll. Údaje, ktoré automaticky zbiera AdRoll (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky) môže AdRoll spojiť s informáciami z iných zdrojov a preniesť ich reklamným partnerom AdRoll. Okrem toho sa zvyčajne prenesú na server na adrese NextRoll, Inc., 201 California Street, 5th Floor, Suite 500, San Francisco, CA 94111, USA a tam sa uložia.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. Kým nebudú certifikované našimi poskytovateľmi služieb, prenos údajov bude aj naďalej založený na tomto základe: štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

 Využívanie služieb Amazonu pre online marketing

O reklamnom partnerovi Amazon Europe Core S.à.rl, 8 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko („Amazon“), predávame priestor pre reklamy tretích strán na Amazone. Tieto reklamy sa vám budú zobrazovať na rôznych miestach tejto webovej stránky. Pomocou cookies môže Amazon sledovať priebeh príslušnej objednávky a najmä pochopiť, že ste klikli na príslušnú reklamu a následne si produkt objednali. Na tento účel sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky) zhromažďujú, prenášajú do Amazonu a spracovávajú Amazonom. Na toto spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s článkom 26 GDPR. Informácie, ktoré Amazon automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej webovej stránky, sa zvyčajne odosielajú na server Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA a tam uložené.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 Používanie Criteo na online marketing

O reklamnom partnerovi Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko („Criteo“) túto webovú stránku inzerujeme vo výsledkoch vyhľadávania a na webových stránkach tretích strán. Keď navštívite našu webovú stránku, Criteo alebo jej partneri automaticky nastavia súbor cookie na opätovné zacielenie, čo umožňuje inzerciu založenú na záujmoch pomocou pseudonymného ID súboru cookie a na základe stránok, ktoré navštívite. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl.26 GDPR. Určujeme parametre príslušnej reklamnej kampane. Criteo je zodpovedné za presnú implementáciu (napr. rozhodovanie o umiestnení jednotlivých reklám). Údaje automaticky zhromaždené spoločnosťou Criteo (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky) môže spoločnosť Criteo zlúčiť s informáciami z iných zdrojov a preniesť ich reklamným partnerom Criteo.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 Využitie AWIN pre online marketing

O reklamnom partnerovi AWIN AG, Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlín, Nemecko („AWIN“), ponúkame priestor pre reklamy tretích strán. Tieto reklamy sa vám budú zobrazovať na rôznych miestach tejto webovej stránky. Pomocou cookies môže AWIN sledovať priebeh príslušnej objednávky a najmä pochopiť, že ste klikli na príslušný inzerát a následne si produkt objednali. Na tento účel sa zhromažďujú údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky), ktoré sa prenášajú do spoločnosti AWIN a spracúva ich spoločnosť AWIN. Na toto spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s článkom 26 GDPR.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 Použitie doplnku videa Vimeo na integráciu obsahu tretích strán

Ak chcete integrovať obsah tretích strán, doplnok videa z Vimeo Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York 10011, USA („Vimeo“) údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) sa zhromažďujú, prenášajú na Vimeo a potom ich spracúva Vimeo. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s článkom 26 GDPR. Služba Google Analytics je automaticky integrovaná do doplnku videa Vimeo. Na účely analýzy webových stránok Google Analytics automaticky zhromažďuje a ukladá údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky), z ktorých sa pomocou pseudonymov vytvárajú užívateľské profily. Je možné použiť súbory cookie. Google Analytics je ponuka od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Informácie, ktoré Google automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej webovej stránky, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam sa ukladajú. Ak navštívite našu webovú stránku z EÚ, vaša IP adresa bude uložená na serveri umiestnenom v EÚ na odvodenie údajov o polohe a potom bude vymazaná bezprostredne predtým, ako bude prevádzka presmerovaná na iné servery Google na spracovanie. Nemáme žiadny vplyv ani prístup k spracovaniu údajov spoločnosťou Vimeo, vrátane nastavení a výsledkov služby Google Analytics.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

8. Sociálne médiá

8.1 Sociálne doplnky od Facebooku (od Meta), Twitteru, Instagramu (od Meta), Pinterestu, Whatsapp

Sociálne tlačidlá používajú sociálne siete na našom webe. Tieto sú na stránke integrované iba ako odkazy HTML, aby sa pri návšteve našej webovej stránky nenaviazalo žiadne spojenie so servermi príslušného poskytovateľa. Ak kliknete na jedno z tlačidiel, webová stránka príslušnej sociálnej siete sa otvorí v novom okne vášho prehliadača, kde môžete napríklad stlačiť tlačidlo Páči sa mi to alebo Zdieľať.

8.2 Naša online prítomnosť na Facebooku (podľa Meta), Twitteru, Instagrame (podľa Meta), Youtube, Pintereste, LinkedIn

Pokiaľ ste udelili súhlas príslušnému prevádzkovateľovi sociálnych médií v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. A GDPR, vaše údaje sa automaticky zhromaždia na účely prieskumu trhu a reklamy na vyššie uvedených sociálnych sieťach, keď: navštívte našu online prítomnosť a uložte ju, z ktorej sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používania. Môžu byť použité napríklad na umiestnenie reklám vo vnútri aj mimo platforiem, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa spravidla používajú súbory cookie. Podrobné informácie o spracovaní a použití údajov príslušným prevádzkovateľom sociálnych médií, ako aj možnosti kontaktu a vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov poskytovateľov, na ktoré odkazujeme nižšie. Ak v tejto súvislosti stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.

facebook (od Meta) je ponuka od Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Írsko („Meta Platforms Ireland“). Informácie automaticky zhromaždené spoločnosťou Meta Platforms Ireland o vašom používaní našej online prítomnosti na Facebooku (spoločnosťou Meta) sa zvyčajne prenášajú na server na adrese Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam sa ukladajú. Spracovanie údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky na Facebooku (meta) je založené na dohode medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s článkom 26 GDPR. Ďalšie informácie (informácie o údajoch Insights) nájdete na tu.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Argentína.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. K dispozícii je certifikácia.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: Austrália, Hongkong, India, Indonézia, Malajzia, Singapur, Thajsko, Taiwan, Brazília, Mexiko.
Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov.

Twitter je ponuka od spoločnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko („Twitter“). Informácie, ktoré automaticky zbiera Twitter o vašom používaní našej online prítomnosti na Twitteri, sa zvyčajne prenášajú na server Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam sa ukladajú.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

Instagram (od Meta) je ponuka od spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Írsko („Meta Platforms Ireland“) Informácie, ktoré spoločnosť Meta Platforms Ireland automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej online prítomnosti na Instagrame, sa zvyčajne odosielajú na jeden server z Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA a tam uložené. Spracovanie údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky na Instagrame (meta) je založené na dohode medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s článkom 26 GDPR. Ďalšie informácie (informácie o údajoch Insights) nájdete na tu.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Argentína.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. K dispozícii je certifikácia.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: Austrália, Hongkong, India, Indonézia, Malajzia, Singapur, Thajsko, Taiwan, Brazília, Mexiko.
Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov.

YouTube je ponuka od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Informácie, ktoré spoločnosť Google automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej online prítomnosti na YouTube, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam sa ukladajú.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

pinterest je ponuka od Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“). Informácie, ktoré Pinterest automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej online prítomnosti na Pintereste, sa zvyčajne prenesú na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam sa uložia.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP, pre ktoré Európska komisia rozhodnutím určila primeranú úroveň ochrany údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

LinkedIn je ponuka od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“). Informácie, ktoré LinkedIn automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej online prítomnosti na LinkedIn, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA a tam sa ukladajú.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: USA.

Existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov pre USA ako základ pre prenosy do tretích krajín za predpokladu, že príslušný poskytovateľ služieb je certifikovaný. Kým nebudú certifikované našimi poskytovateľmi služieb, prenos údajov bude aj naďalej založený na tomto základe: štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.

9. Kontaktné možnosti a vaše práva

9.1 Vaše práva

Ako obeť máte nasledujúce práva:

 • podľa článku 15 GDPR, právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu uvedenom v tomto článku;
 • Podľa článku 16 GDPR máte právo okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré máme uložené;
 • Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú v nás uložené, pokiaľ nebude ďalej spracované
  • uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
  • plniť zákonnú povinnosť;
  • z dôvodov verejného záujmu alebo
  • je nevyhnutný na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR, právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak
  • presnosť údajov vás spochybňuje;
  • spracovanie je nezákonné, ale odmietate ho vymazať;
  • údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na uplatňovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo
  • Podali ste námietku proti spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
 • V súlade s článkom 20 GDPR máte právo dostávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať ich prenos inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu alebo práce alebo v sídle našej spoločnosti.

právo

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše legitímne záujmy, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, môžete proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení vášho práva namietať nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie tvrdenia, výkonu alebo obrany Slúži na právne nároky.

To neplatí, ak je spracovanie určené na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať za týmto účelom.

9.2 Možnosti kontaktu

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, informácií, opráv, obmedzení alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v našej tlačiarni.


2.9. Obchodné meno/názov použitých zariadení 

 2.9.1 Poskytovateľ digitálnych služieb Tern

Ak sa rozhodnete obchodovať alebo obchodovať so zariadením prostredníctvom našej webovej stránky, na uľahčenie tohto procesu používame službu Tern. Tern prijíma a spracováva informácie o vašom zariadení a osobné údaje potrebné na dokončenie procesu výmeny. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Tern spracúva vaše údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Tern.

Tern Eco Limited
159 High Street
Vysoký barnet
Barnet
EN55SU
Vereinigtes Königreich

9.2 Spracovanie údajov 

Čorík spracúvať vaše údaje na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich zákonných povinností a/alebo vášho súhlasu.

Spoločnosť Tern používa osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej stránky, na rôzne obchodné účely, ako je popísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely v súlade s našimi oprávnenými obchodnými záujmami, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu, s vaším súhlasom a/alebo v súlade s našimi zákonnými povinnosťami. Pri každom nižšie uvedenom účelu uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.

Tern používa informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame:

 • Na zaslanie administratívnych informácií. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich podmienok a zásad.
 • Na ochranu našich služieb. Vaše informácie môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia udržať našu webovú stránku v bezpečí (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).
 • Na presadzovanie našich zmluvných podmienok a zásad na obchodné účely, na dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek alebo v súvislosti s našou zmluvou.
 • Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Ak dostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať informácie, ktoré uchovávame, aby sme sa rozhodli, ako reagovať.

Na iné obchodné účely. Vaše údaje môžeme použiť na iné obchodné účely, ako napr B. Analýza údajov, identifikácia trendov používania, stanovenie účinnosti našich reklamných kampaní a vyhodnotenie a zlepšenie našej webovej stránky, produktov, marketingu a vašich skúseností. Tieto informácie môžeme používať a uchovávať v súhrnnej a anonymizovanej forme, takže ich nemožno spájať s jednotlivými koncovými používateľmi a neobsahujú žiadne osobné údaje.

2. 9.3 Ako Tern chráni vaše údaje?

Spoločnosť Tern zaviedla vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam a snahám o ochranu vašich informácií však nemožno zaručiť 100-percentnú bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet alebo technológie ukladania informácií. Preto nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú môcť obísť našu bezpečnosť a nezákonne zbierať, pristupovať, ukradnúť alebo zmeniť vaše informácie. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, akýkoľvek prenos osobných údajov na našu webovú stránku a z nej je na vaše vlastné riziko. Na webovú stránku by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

Možnosti kontaktu a vaše práva

 Ako obeť máte nasledujúce práva:

 • podľa článku 15 GDPR, právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu uvedenom v tomto článku;
 • Podľa článku 16 GDPR máte právo okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré máme uložené;
 • Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú v nás uložené, pokiaľ nebude ďalej spracované
  • uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
  • plniť zákonnú povinnosť;
  • z dôvodov verejného záujmu alebo
  • je nevyhnutný na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR, právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak
  • presnosť údajov vás spochybňuje;
  • spracovanie je nezákonné, ale odmietate ho vymazať;
  • údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na uplatňovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo
  • Podali ste námietku proti spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
 • V súlade s článkom 20 GDPR máte právo dostávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať ich prenos inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu alebo práce alebo v sídle našej spoločnosti.

právo

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše legitímne záujmy, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, môžete proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení vášho práva namietať nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie tvrdenia, výkonu alebo obrany Slúži na právne nároky.

To neplatí, ak je spracovanie určené na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať za týmto účelom.

2.9.4 Možnosti kontaktu

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, informácií, opráv, obmedzení alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v našej tlačiarni.

Ochrana dát vytvorené v spolupráci s Dôveryhodné obchody 

Upravte nastavenia súborov cookie. Logo zákonného partnera