Ochrana dát

Ochrana dát

Za spracovanie údajov zodpovedá:
Bettina Scheinert
Schweizer Strasse 3a
Drážďany
Nemecko
service@nikonservice-dresden.de

Telefón: 03518626290

Ďakujeme za Váš záujem o náš online obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o zaobchádzaní s vašimi údajmi.


1. PRÍSTUP K ÚDAJOM A HOSTINGU

Môžete navštíviť našu webovú stránku bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom vyvolaní webovej stránky webový server automaticky uloží iba takzvaný súbor denníka servera, ktorý obsahuje napríklad názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, sumu prenesené údaje a žiadajúci poskytovateľ (prístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tieto prístupové údaje sa vyhodnocujú výlučne z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej prevádzky stránky a vylepšenia našej ponuky. To slúži na zabezpečenie našich prevažne legitímnych záujmov na správnom predložení našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. F GDPR. Všetky prístupové údaje budú vymazané najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy webových stránok.


1.1 HOSTING

Služby hosťovania a zobrazovania webových stránok sú čiastočne poskytované našimi poskytovateľmi služieb ako súčasť spracovania v našom mene. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, všetky prístupové údaje a všetky údaje zhromaždené vo formulároch uvedených na tomto webe sa budú spracovávať na vašich serveroch. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: Kanada

Naši poskytovatelia služieb sídlia a/alebo používajú servery v USA a iných krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 


1.2 SIEŤ DORUČOVANIA OBSAHU

Za účelom kratšieho času načítania používame pri niektorých ponukách takzvanú sieť na doručovanie obsahu (ďalej len „CDN“). Pomocou tejto služby sa obsah, ako napríklad veľké mediálne súbory, doručuje prostredníctvom regionálne distribuovaných serverov od externých poskytovateľov služieb CDN. Prístupové údaje sa teda spracúvajú na serveroch poskytovateľov služieb. Naši dodávatelia služieb pre nás pracujú v rámci spracovania objednávok. Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, použite kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.


2. SPRACOVANIE ÚDAJOV PRE SPRÁVU ZMLUV A KONTAKTOVANIE


2.1 SPRACOVANIE ÚDAJOV PRE SPRÁVU ZMLUV

Na účely spracovania zmluvy v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno b GDPR zhromažďujeme osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci vašej objednávky. Povinné polia sú takto označené, pretože v týchto prípadoch údaje potrebujeme na spracovanie zmluvy a bez ich poskytnutia nemôžeme odoslať objednávku. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov.

Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov, najmä o ich odovzdaní našim poskytovateľom služieb za účelom spracovania objednávky, platby a dopravy, nájdete v nasledujúcich častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Po uzavretí zmluvy budú vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a vymazané po uplynutí daňových a obchodných období uchovávania v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno c GDPR, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov v v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm. GDPR alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec toho, čo povoľuje zákon a o čom vás budeme informovať v tomto vyhlásení.


2.2 ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Ak ste s tým udelili súhlas v súlade s článkom 6 odsek 1 bod 1 písmeno GDPR tým, že ste sa rozhodli založiť si zákaznícky účet, použijeme vaše údaje na účely zriadenia zákazníckeho účtu a uloženia vašich údajov pre ďalšie budúce objednávky. webovej stránky. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov, alebo prostredníctvom funkcie, ktorá je na tento účel poskytnutá v zákazníckom účte. Po vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit, o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.


2.3 KONTAKTOVANIE NÁS

V rámci komunikácie so zákazníkmi zhromažďujeme na spracovanie vašich žiadostí v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písmeno b osobné identifikačné údaje DSGVO, keď ich dobrovoľne poskytnete po kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú takto označené, pretože v týchto prípadoch potrebujeme údaje nevyhnutné na spracovanie vašich kontaktov. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Po úplnom spracovaní vašej žiadosti budú vaše údaje vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov v súlade s článkom 6 § čl. a o ktorých informujeme v tomto vyhlásení.

 POUŽÍVATEĽSKÝ NÁSTROJ ŽIVÉHO CHATU

 LIVE CHAT NÁSTROJ ZENDESK

Na účely komunikácie so zákazníkmi používame nástroj live chat od spoločnosti Zendesk [http://www.zendesk.de], Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA („Zendesk“). Slúži to na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR. Zendesk pre nás pracuje v našom mene. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 NÁSTROJ NA LIVE CHAT WHATSAPP

Na účely komunikácie so zákazníkmi používame nástroj live chat od WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („WhatsApp“). Slúži to na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR. WhatsApp pracuje pre nás v našom mene. Telefónne čísla, ktoré ukladáme do nášho mobilného zariadenia, sa automaticky spracúvajú na serveroch Whatsapp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Ukladajú sa iba telefónne čísla zákazníkov, ktorí nás predtým kontaktovali cez WhatsApp, a preto už prijali podmienky používania WhatsApp a ochrany údajov. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov.


3. SPRACOVANIE ÚDAJOV NA ÚČELY DOPRAVY

Za účelom splnenia zmluvy v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm.


 PRENOS ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOM PREPRAVNÝCH SLUŽIEB ZA ÚČELOM OZNÁMENIA O DOPRAVE

Ak ste nám s tým dali výslovný súhlas počas vašej objednávky alebo po nej, vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo odovzdáme vybranému poskytovateľovi prepravných služieb v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit Doručovateľ vás môže kontaktovať ohľadom účel oznámenia o doručení alebo koordinácie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo priamo poskytovateľovi prepravných služieb na kontaktnú adresu uvedenú nižšie. Po odvolaní vymažeme údaje, ktoré ste nám na tento účel poskytli, pokiaľ ste výslovne neudelili súhlas s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo použiť údaje nad tento rámec, čo povoľuje zákon a o čom vás budeme informovať v toto vyhlásenie.

Hermes Germany GmbH
Essener Strasse 89
D-22419 Hamburg
Nemecko

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG
Goerlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Nemecko

DHL Paket GmbH
Strassenweg 10
53113 Bonn
Nemecko

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Nemecko-Strasse 1 – 7
DE-36286 Neuenstein
Nemecko

DPD Germany GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg
Nemecko


4. SPRACOVANIE ÚDAJOV PRE SPRACOVANIE PLATBY

Pri spracovaní platieb v našom online obchode spolupracujeme s týmito partnermi: poskytovateľmi technických služieb, úverovými inštitúciami, poskytovateľmi platobných služieb.


4.1 SPRACOVANIE ÚDAJOV PRE SPRACOVANIE TRANSAKCIÍ

V závislosti na zvolenom spôsobe platby odovzdávame údaje potrebné na spracovanie platobnej transakcie našim poskytovateľom technických služieb, ktorí pre nás pracujú v rámci spracovania objednávok, alebo povereným úverovým inštitúciám alebo vybranému poskytovateľovi platobných služieb, pokiaľ: je to nevyhnutné na spracovanie platby. To slúži na splnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 bodom 1 písm. B GDPR. V niektorých prípadoch poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú údaje potrebné na spracovanie platby sami, napríklad na svojich vlastných webových stránkach alebo prostredníctvom technickej integrácie v procese objednávania. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich partnerov pre spracovanie platieb a základu našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.


4.2 SPRACOVANIE ÚDAJOV NA ÚČELY PREDCHÁDZANIA PODVODOM A OPTIMALIZÁCIE NAŠICH PLATOBNÝCH PROCESOV

V prípade potreby poskytujeme našim poskytovateľom služieb ďalšie údaje, ktoré používajú spolu s údajmi potrebnými na spracovanie platby ako naši spracovatelia zmlúv na účely predchádzania podvodom a optimalizácie našich platobných procesov (napr. Fakturácia, spracovanie napadnutých platieb, podpora pre účtovníctvo). Podľa článku 6 ods. 1 bod 1 písm.


4.3 KONTROLA ÚVERU

Ak platíme vopred (pri nákupe na účet), získavame informácie o identite a bonite od špecializovaných servisných spoločností (úverových agentúr). Na tento účel prenášame vaše osobné údaje potrebné na kontrolu kreditu:

arvato infoscore GmbH
Rheinstrasse 99
76532 Baden-Baden
Nemecko

Spoločnosť Tesch mediafinanz GmbH
Biela šírka 5
49084 Osnabrück
Nemecko

Schufa Holding AG
Kormoránsky spôsob 5
65201 Wiesbaden
Nemecko

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstrasse 11
41460 Neuss
Nemecko

Deltavista GmbH
Freisinger Landstrasse 74
80939 Mníchov
Nemecko

CRIF Bürgel GmbH
Radlkoferstrasse 2
81373 Mníchov
Nemecko

Slúži to na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR pri posudzovaní bonity a ochoty platiť našich potenciálnych zákazníkov pred uzavretím zmluvy, a tak predchádzať stratám z kúpnej ceny, a je to pre Uzavretie zmluvy požadované v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. a) GDPR. Berú sa do úvahy vhodné opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov. Máte možnosť vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie kontaktovaním možnosti kontaktu opísanej v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Po úplnom spracovaní zmluvy budú vaše údaje spracúvané na tento účel vymazané, pokiaľ ste výslovne neudelili súhlas s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec toho, čo povoľuje zákon a o ktorom budeme informovať vás v tomto vyhlásení.


4.4 KONTROLA IDENTITY A KREDITU PRI VÝBERE PLATOBNÝCH SLUŽIEB KLARNA

Inkaso Klarna, nákup na účet cez Klarna, nákup na splátky Klarna
Ak sa rozhodnete pre platobné služby Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (ďalej len Klarna), žiadame vás o súhlas v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm., že môžeme prenášať údaje potrebné na spracovanie platby a overenie totožnosti a kreditu spoločnosti Klarna. V Nemecku môžu byť na kontrolu identity a kreditu použité úverové agentúry uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Klarna [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy]. Klarna získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia využíva na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov. V dôsledku toho vám už možno nebudeme môcť ponúkať určité možnosti platby. Svoj súhlas s týmto používaním osobných údajov môžete tiež kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Klarna.


4.5 KONTROLA TOTOŽNOSTI A KREDITU PRI VÝBERE PLATOBNÝCH SLUŽIEB BILLPAY (PREVÁDZUJE KLARNA BANK AB)

Ak sa rozhodnete pre platobné služby Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (ďalej len BillPay), žiadame vás o súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. DSGVO, že sme oprávnení preniesť údaje potrebné na spracovanie platby a overenie totožnosti a kreditu spoločnosti Billpay. V Nemecku môžu byť kreditné agentúry uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Billpay [https://www.billpay.de/de/agb-de/] použité na kontrolu identity a kreditu. Billpay využíva získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov. V dôsledku toho vám už možno nebudeme môcť ponúkať určité možnosti platby. Svoj súhlas s týmto používaním osobných údajov môžete od BillPay kedykoľvek odvolať.


4.6 TOTOŽNOSŤ A KONTROLA KREDITU PRI VÝBERE NÁKUPU NA FAKTÚRE CEZ PAYONE

Ak si zvolíte spôsob platby nákup na účet (ponúkaný cez PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len PayOne)), žiadame Vás o súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. GDPR, že môžeme preniesť údaje potrebné na spracovanie platby a kontrolu identity a kreditu do PayOne. V Nemecku je možné vykonať kontrolu identity a kreditu vo vyhlásení o ochrane údajov PayOne [https://a.storyblok.com/f/64176/x/b6e0586777/payone-information-zu-datenverarbeitung-gemass-art-13- dsgvo- 0220-1.pdf] uvedené úverové agentúry. PayOne získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia využíva na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov. V dôsledku toho vám už možno nebudeme môcť ponúkať určité možnosti platby.


4.7 ZAPOJENIE POSKYTOVATEĽOV ZBERU

Vaše údaje odovzdáme autorizovanému poskytovateľovi služieb vymáhania pohľadávok (Collectia GmbH, Brunnwiesenstr. 4, 94469 Deggendorf, Nemecko), ak naša pohľadávka nebola uhradená napriek predchádzajúcej upomienke. V tomto prípade bude pohľadávku vymáhať priamo poskytovateľ služby vymáhania pohľadávok. Toto slúži na plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno b GDPR a na ochranu našich oprávnených záujmov pri účinnom uplatňovaní alebo vymáhaní nášho nároku na platbu v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR.


5. INZERCIA E-MAILOM, POŠTOU


5.1 E-MAILOVÝ NEWSLETTER S REGISTRÁCIOU

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettera, používame údaje, ktoré na to požadujete alebo ktoré ste nám poskytli samostatne, aby sme vám na základe vášho súhlasu pravidelne zasielali náš e-mailový newsletter v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. Odhlásenie z odberu newslettera je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v newsletteri. Po odhlásení vymažeme vašu e-mailovú adresu zo zoznamu príjemcov, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov v súlade s článkom 6 ods. v tomto vyhlásení.


5.2 E-MAILOVÝ NEWSLETTER BEZ REGISTRÁCIE A VÁŠHO PRÁVA NA NÁMIETKU

Ak dostaneme vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom produktu alebo služby a vy ste proti tomu nevzniesli námietky, vyhradzujeme si právo pravidelne vám ponúkať ponuky produktov podobných tým, ktoré sú už zakúpené na základe článku 7 ods. 3 UWG. , z nášho sortimentu zasielané e-mailom. To slúži na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevládajú v rámci zvažovania záujmov, pri oslovovaní našich zákazníkov na reklamné účely.
Proti tomuto používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v reklamnom e-maile bez toho, aby vám vznikli akékoľvek iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.


5.3 DORUČOVANIE NEWSLETTERU

Newsletter môžu posielať aj naši poskytovatelia služieb v rámci spracovania v našom mene. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základu našej spolupráce s nimi, použite kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sídlia a/alebo používajú servery v USA a iných krajinách mimo EÚ a EHP. Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v týchto krajinách: USA
Pre tieto krajiny neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Naša spolupráca s vami je založená na týchto zárukách: Schválené záväzné interné pravidlá ochrany údajov

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú a/alebo používajú servery v Spojených štátoch. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 


5.4 ODOSIELANIE ŽIADOSTI O KONTROLA E-MAILOM

Ak ste nám k tomu dali výslovný súhlas počas alebo po ukončení vašej objednávky v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. A GDPR, použijeme vašu e-mailovú adresu na podanie žiadosti o vyhodnotenie vašej objednávky prostredníctvom nášho použitého systému hodnotenia. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy kontaktnej možnosti popísanej v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v žiadosti o kontrolu.

Žiadosti o vyhodnotenie môžu byť zaslané aj našimi poskytovateľmi služieb v rámci spracovania v našom mene. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich poskytovateľov služieb a základov našej spolupráce s nimi, použite kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sídlia a/alebo používajú servery v nasledujúcich krajinách, pre ktoré Európska komisia určila primeranú úroveň ochrany údajov: Spojené kráľovstvo


5.5 ZVEREJNENIE REKLAMY A VAŠE PRÁVO NA NÁMIETKU

Okrem toho si vyhradzujeme právo použiť vaše meno a priezvisko, ako aj vašu poštovú adresu na vlastné reklamné účely, napríklad na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov v oblasti reklamy pre našich zákazníkov v súlade s článkom 6 (1) veta 1 písmeno f GDPR. Proti ukladaniu a používaniu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Reklamné zásielky poskytuje v rámci spracovania v našom mene poskytovateľ služieb, ktorému na tento účel odovzdávame vaše údaje.


6. COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE


6.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

S cieľom zatraktívniť návštevu našej webovej stránky a umožniť používanie určitých funkcií používame na rôznych stránkach technológie vrátane takzvaných cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa znova odstránia na konci relácie prehliadača, t. J. Po zatvorení prehľadávača (tzv. Súbory cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie).
Používame technológie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie určitých funkcií našej webovej stránky (napr. Funkcia nákupného košíka). Tieto technológie zhromažďujú a spracúvajú IP adresu, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napr. Informácie o obsahu nákupného košíka). V kontexte váženia záujmov to slúži predovšetkým oprávneným záujmom na optimalizovanom predstavení našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 bodom 1 písm. F GDPR.

Okrem toho používame technológie na plnenie zákonných povinností, ktorým podliehame (napríklad na preukázanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov), ako aj na analýzu webu a online marketing. Ďalšie informácie o tom, vrátane príslušného právneho základu spracovania údajov, nájdete v nasledujúcich častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov. V prípade potreby používame aj technológie, ktoré nie sú jednotlivo uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Viac informácií o týchto technológiách vrátane príslušného právneho základu spracovania údajov nájdete na platforme Usercentrics. Dostanete sa k tomu kliknutím na tlačidlo odtlačku prsta v pravom alebo ľavom dolnom rohu stránky.

Nastavenia súborov cookie pre váš prehliadač nájdete pod nasledujúcimi odkazmi: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=sk] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/ #cookies]

Ak ste súhlasili s používaním technológií v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno a GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktnú možnosť popísanú vo vyhlásení o ochrane údajov. Prípadne môžete kliknúť na tlačidlo odtlačkov prstov v pravom dolnom alebo ľavom dolnom rohu stránky. Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.


6.2 POUŽÍVANIE PLATFORMY SPRÁVY SÚHLASU USERCENTRICS NA SPRÁVU SÚHLASU

Na našej webovej stránke používame platformu Usercentrics Consent Management [https://usercentrics.com/de/] („Usercentrics“), aby sme vás informovali o súboroch cookie a iných technológiách, ktoré používame na našej webovej lokalite, a o vašich získavaní, spravovaní a dokumentovaní akýkoľvek zákonom požadovaný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom týchto technológií. Podľa článku 6 odsek 1 odsek 1 písmeno c GDPR je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 7 odsek 1 GDPR, aby sme mohli preukázať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorým podliehame. Usercentrics je ponuka od Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko, ktorá spracúva vaše údaje v našom mene. Keď navštívite našu webovú stránku, webový server Usersentrics ukladá takzvaný protokolový súbor servera, ktorý obsahuje aj vašu anonymizovanú IP adresu, dátum a čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom súhlase. Vaše údaje budú vymazané po troch rokoch, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním svojich údajov v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 lit, budeme vás informovať v tomto vyhlásení.


7. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES A INÝCH TECHNOLÓGIÍ NA WEB ANALÝZU A REKLAMNÉ ÚČELY

Ak ste k tomu dali súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta prvá písmeno a GDPR, používame na našej webovej stránke nasledujúce súbory cookie a ďalšie technológie tretích strán. Po účele a ukončení používania príslušnej technológie nami budú údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymazané. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Viac informácií o možnostiach zrušenia nájdete v časti „Súbory cookie a ďalšie technológie“. Ďalšie informácie, vrátane základov našej spolupráce s jednotlivými dodávateľmi, nájdete v jednotlivých technológiách. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa poskytovateľov a základov našej spolupráce s nimi, využite možnosť kontaktu opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.


7.1 POUŽÍVANIE SLUŽIEB ADOBE NA WEB ANALÝZU A REKLAMNÉ ÚČELY

Používame nasledujúce technológie od Adobe Systems, Software Ireland Limited, Írsko, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko („Adobe“). Informácie automaticky zhromažďujú Adobe technológií o užívaní našich webových stránok je zvyčajne prenesený do serveru Adobe, Inc. 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA a tam sa ukladajú. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Ak je vaša IP adresa oddelená Adobe technológií, bude skrátená alebo úplne nahradený generickým IP adresou, než je uložená na serveroch spoločnosti Adobe aktiváciou príslušné nastavenie.

 ADOBE FONTS

Pre jednotnú prezentáciu obsahu na našej webovej stránke sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) zhromažďujú pomocou skriptového kódu „Adobe Fonts“, ktorý sa prenesie do Adobe a následne spracuje Adobe. Na toto následné spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými osobami podľa čl.26 DSGVO.


7.2 POUŽÍVANIE SLUŽIEB GOOGLE NA ANALÝZU WEBU A REKLAMNÉ ÚČELY

Používame nasledujúce technológie od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Informácie automaticky zhromaždené technológiami Google o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam sa ukladajú. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Ak sa vaša IP adresa zhromažďuje prostredníctvom technológií Google, skráti sa pred jej uložením na servery Google aktiváciou anonymizácie IP. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google odošle úplná IP adresa a tam sa skráti. Pokiaľ nie je pri jednotlivých technológiách uvedené inak, spracovanie údajov prebieha na základe dohody uzatvorenej medzi spoločne zodpovednými osobami pre príslušnú technológiu v súlade s čl.26 DSGVO. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 GOOGLE ANALYTICS

Na účely analýzy webových stránok sa automaticky zhromažďujú a ukladajú údaje služby Google Analytics (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našich webových stránok), z ktorých sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používania. Môžu byť použité cookies. Vaša IP adresa nebude všeobecne zlúčená s inými údajmi Google. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody o spracovaní objednávky spoločnosťou Google.

Za účelom optimalizácie marketingu našej webovej stránky sme aktivovali nastavenia zdieľania údajov pre „produkty a služby Google“. To umožňuje spoločnosti Google pristupovať k údajom zhromaždeným a spracovaným službou Google Analytics a následne ich použiť na zlepšenie služieb Google. Uvoľnenie údajov spoločnosti Google ako súčasť týchto nastavení uvoľňovania údajov je založené na dodatočnej dohode medzi zodpovednými osobami. Nemáme žiadny vplyv na následné spracovanie údajov spoločnosťou Google.

Za účelom optimalizácie marketingu našej webovej stránky využívame takzvanú funkciu ID užívateľa. Pomocou tejto funkcie môžeme priradiť jedinečné, trvalé ID k vašim interakčným údajom pre jednu alebo viac relácií na našej online prezentácii a tak analyzovať vaše správanie používateľov naprieč zariadeniami a reláciami.

Na vytváranie a spúšťanie testov používame aj funkciu rozšírenia Google Analytics Optimalizácia Google.

Na účely webovej analýzy a reklamy je takzvaný súbor cookie DoubleClick povolený funkciou rozšírenia Google Analytics, aby rozpoznal váš prehliadač, keď navštívite iné webové stránky. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality.

 GOOGLE ADSENSE

Naša webová stránka ponúka priestor pre reklamy tretích strán prostredníctvom služby Google AdSense. Tieto reklamy sa vám budú zobrazovať na rôznych miestach tejto webovej stránky. Takzvaný súbor cookie DoubleClick sa používa na zobrazovanie záujmovo orientovanej reklamy zhromažďovaním a spracovaním údajov (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači a informácie o vašom používaní našej webovej stránky) a automatickým priradením pseudonymného UserID s pomocou ktorých záujmy sa určujú na základe návštev tejto a iných webových stránok.

 GOOGLE PRIDÁVA

Na reklamné účely vo výsledkoch vyhľadávania Google a na webových stránkach tretích strán sa pri návšteve našej webovej stránky nastaví takzvaný remarketingový súbor cookie Google, ktorý sa automaticky generuje zhromažďovaním a spracovaním údajov (IP adresa, čas návštevy, zariadenie a informácie o prehliadači a informácie o vašom používaní našej webovej stránky) a prostredníctvom pseudonymného ID súboru cookie a na základe vami navštívených stránok umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy. Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov bude prebiehať iba vtedy, ak ste si vo svojom účte Google aktivovali nastavenie „Prispôsobená reklama“. V tomto prípade, ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení do Google, Google používa vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics na vytváranie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing naprieč zariadeniami.

Na analýzu webových stránok a sledovanie udalostí používame sledovanie konverzií Google Ads na meranie vášho následného správania pri používaní, ak ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklamy Google Ads. Na to môžu byť použité súbory cookie a údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky na základe nami špecifikovaných udalostí, ako je návšteva webovej stránky alebo prihlásenie na odber newslettera) zaznamenané, z ktorých sa používajú pseudonymy Vytvárajú sa užívateľské profily.

 GOOGLE MAPS

Na vizuálne znázornenie geografických informácií zhromažďuje Google Maps údaje o vašom používaní funkcií Máp, najmä IP adresu a údaje o polohe, prenáša ich do spoločnosti Google a následne spracúva. Na toto následné spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv.

 GOOGLE RECAPTCHA

Za účelom ochrany proti zneužitiu našich webových formulárov a proti spamu z automatizovaného softvéru (tzv bots), Google zhromažďuje reCAPTCHA údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie prehliadača a informácie o používaní našich webových stránok) a používa takzvaný JavaScript a cookies analyzovať vaše používanie našich webových stránok. Navyše, ďalšie sušienky uložená v službách Google v prehliadači sú vyhodnotené. Zo čítaní či ukladanie osobných údajov zo vstupných polí príslušného formulára nekoná.

 PÍSMA GOOGLE

Za účelom jednotnej prezentácie obsahu na našej webovej stránke sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) zhromažďujú pomocou kódu skriptu „Google Fonts“, prenášajú sa do spoločnosti Google a potom sa spracovávajú spoločnosťou Google. Na toto ďalšie spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv.

 VIDEO PLUGIN YOUTUBE

Na integráciu obsahu tretích strán sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači) zhromažďujú prostredníctvom zásuvného modulu videa YouTube v režime rozšírenej ochrany údajov, ktorý používame, prenášajú sa do spoločnosti Google a potom sa spracúvajú spoločnosťou Google, iba ak hráte video.


7.3 POUŽÍVANIE SLUŽIEB FACEBOOKU NA WEB ANALÝZU A REKLAMNÉ ÚČELY

 POUŽÍVANIE FACEBOOKOVÝCH PIXELOV

Facebook pixel používame ako súčasť technológií Facebook Ireland Ltd opísaných nižšie [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Pomocou Facebook pixelu sa automaticky zhromažďujú údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky na základe nami špecifikovaných udalostí, ako je návšteva webovej stránky alebo prihlásenie na odber newslettera) a uložené, z ktorých sa pomocou používateľských profilov vytvárajú z pseudonymov. V rámci takzvaného rozšíreného porovnávania údajov sa na účely porovnania zhromažďujú a ukladajú aj hašované informácie, pomocou ktorých je možné identifikovať jednotlivcov (napr. mená, e-mailové adresy a telefónne čísla). Na tento účel je pri návšteve našej webovej stránky pixelom Facebooku automaticky nastavený súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje rozpoznať váš prehliadač pri návšteve iných webových stránok pomocou pseudonymného ID súboru cookie. Facebook skombinuje tieto informácie s ďalšími údajmi z vášho účtu na Facebooku a použije ich na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality, najmä personalizovanej a skupinovej reklamy.
Informácie automaticky zhromaždené technológiami Facebooku o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenesú na server spoločnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA a tam sa uložia. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Ak sme zodpovední za prenos údajov do USA, naša spolupráca je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete v informáciách o ochrane údajov Facebooku [https://de-de.facebook.com/policy.php].

 FACEBOOK ANALYTICS

V rámci Facebook Analytics sa štatistiky o aktivite návštevníkov na našej webovej stránke vytvárajú z údajov zhromaždených pomocou Facebook pixelu o vašom používaní našej webovej stránky. Spracovanie údajov prebieha na základe zmluvy o spracovaní objednávky Facebookom. Vaša analýza slúži na optimálne zobrazenie a marketing našej webovej stránky.

 REKLAMY NA FACEBOOKU

Reklamy na Facebooku používame na propagáciu tejto webovej stránky na Facebooku a iných platformách. Určujeme parametre príslušnej reklamnej kampane. Facebook je zodpovedný za precíznu implementáciu, najmä rozhodnutie o umiestnení reklamy u jednotlivých užívateľov. Pokiaľ nie je pri jednotlivých technológiách uvedené inak, spracúvanie údajov je založené na dohode medzi spoločnými prevádzkovateľmi v súlade s článkom 26 GDPR. Spoločná zodpovednosť je obmedzená na zhromažďovanie údajov a ich prenos do spoločnosti Facebook Ireland. Na následné spracovanie údajov spoločnosťou Facebook Ireland sa to nevzťahuje.

Na základe štatistík o aktivite návštevníkov na našej webovej stránke vytvorenej cez Facebook Pixel prevádzkujeme skupinovú reklamu na Facebooku cez Facebook Custom Audience určením charakteristík príslušnej cieľovej skupiny. V rámci rozšíreného porovnávania údajov (pozri vyššie), ktoré prebieha na určenie príslušnej cieľovej skupiny, vystupuje Facebook ako náš spracovateľ.

Na základe pseudonymného cookie ID nastaveného Facebook pixelom a zhromaždených údajov o vašom správaní sa pri používaní na našej webovej stránke prevádzkujeme personalizovanú reklamu prostredníctvom Facebook pixel remarketingu.

Konverzie pixelov na Facebooku používame na meranie vášho následného správania pri používaní na analýzu webu a sledovanie udalostí, ak ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklamy z reklám na Facebooku. Spracovanie údajov prebieha na základe zmluvy o spracovaní objednávky Facebookom.


7.4 OSTATNÍ POSKYTOVATELIA WEBOVÝCH ANALÝZ A SLUŽIEB ONLINE MARKETINGU

 POUŽÍVANIE ZNAČKY PinterEST NA WEBOVÉ ANALÝZY A REKLAMNÉ ÚČELY

Na analýzu webu a reklamné účely na Pintereste a na webových stránkach tretích strán sa používajú technológie od Pinterest Europe Ltd [https://www.pinterest.de/]., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko keď navštívite našu webovú stránku („Pinterest“) automaticky zhromažďovaním a spracovaním údajov (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky na základe nami špecifikovaných udalostí, ako je návšteva webovej stránky alebo prihlásenie sa na odber noviniek) a prostredníctvom pseudonymného CookieID a na základe vami navštívených stránok umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy. Používateľské profily sa vytvárajú zo zozbieraných údajov pomocou pseudonymov. Pinterest skombinuje tieto informácie s inými údajmi z vášho účtu Pinterest a použije ich na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov Pinterestom a štatistiky dostávame len na základe Pinterest tagov. To nám umožňuje merať vaše následné správanie pri používaní na analýzu webových stránok a sledovanie udalostí, ak ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklamy z Pinterestu. Informácie automaticky zhromaždené Pinterestom sa zvyčajne prenesú na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam sa uložia. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl.26 GDPR.

 POUŽÍVANIE ADROLL RETARGETINGU PRE ONLINE MARKETING

Túto webovú stránku inzerujeme vo výsledkoch vyhľadávania a na webových stránkach tretích strán prostredníctvom nášho reklamného partnera AdRoll Advertising Ltd., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írsko („AdRoll“). Keď navštívite našu webovú stránku, AdRoll alebo jej partneri automaticky nastaví súbor cookie na opätovné zacielenie, čo umožňuje inzerciu založenú na záujmoch pomocou pseudonymného ID súboru cookie a na základe stránok, ktoré navštívite. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl.26 GDPR. Určujeme parametre príslušnej reklamnej kampane. AdRoll je zodpovedný za presnú implementáciu (napr. rozhodovanie o umiestnení jednotlivých reklám). Údaje, ktoré automaticky zbiera AdRoll (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky) môže AdRoll kombinovať s informáciami z iných zdrojov a prenášať ich reklamným partnerom AdRoll. Okrem toho sa zvyčajne prenesú na server NextRoll, Inc., 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, USA a tam sa uložia. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 VYUŽÍVANIE SLUŽIEB AMAZON PRE ONLINE MARKETING

Prostredníctvom reklamného partnera Amazon Europe Core S.à.rl [https://www.amazon.de], 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (ďalej len „Amazon“) poskytujeme priestor pre reklamy tretích strán na Amazone. Tieto reklamy sa vám budú zobrazovať na rôznych miestach tejto webovej stránky. Spoločnosť Aamzon môže pomocou súborov cookie sledovať priebeh príslušnej objednávky a najmä pochopiť, že ste klikli na príslušnú reklamu a následne si produkt objednali. Na tento účel sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky) zhromažďujú, prenášajú do Amazonu a Amazon ich spracováva. Na toto spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl.26 GDPR. Informácie, ktoré spoločnosť Amazon automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej webovej stránky, sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA a tam uložené. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

 POUŽÍVANIE KRÍT PRE ONLINE MARKETING

Túto webovú stránku inzerujeme vo výsledkoch vyhľadávania a na webových lokalitách tretích strán prostredníctvom nášho reklamného partnera Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko („Criteo“). Keď navštívite našu webovú stránku, Criteo alebo jej partneri automaticky nastavia súbor cookie na opätovné zacielenie, čo umožňuje inzerciu založenú na záujmoch pomocou pseudonymného ID súboru cookie a na základe stránok, ktoré navštívite. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl.26 GDPR. Určujeme parametre príslušnej reklamnej kampane. Criteo je zodpovedné za presnú implementáciu (napr. rozhodovanie o umiestnení jednotlivých reklám). Údaje automaticky zhromaždené spoločnosťou Criteo (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky) môže spoločnosť Criteo zlúčiť s informáciami z iných zdrojov a preniesť ich reklamným partnerom Criteo.

 POUŽÍVANIE AWIN PRE ONLINE MARKETING

Prostredníctvom nášho reklamného partnera AWIN AG [https://www.awin.com/de], Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Nemecko ("AWIN") ponúkame priestor pre reklamy tretích strán. Tieto reklamy sa vám budú zobrazovať na rôznych miestach tejto webovej stránky. AWIN môže pomocou cookies sledovať priebeh príslušnej objednávky a najmä pochopiť, že ste klikli na príslušný inzerát a následne si produkt objednali. Na tento účel sa zhromažďujú údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky), ktoré sa prenášajú do spoločnosti AWIN a spracúva ich spoločnosť AWIN. Na toto spracovanie údajov nemáme žiadny vplyv. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl.26 GDPR.

 POUŽÍVANIE VIMEO VIDEO PLUGIN NA INTEGRÁCIU OBSAHU TRETEJ STRANY

Na integráciu obsahu tretích strán sa zhromažďujú údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači), ktoré sa prenášajú do spoločnosti Vimeo a potom ich spoločnosť Vimeo spracúva. Spracovanie údajov prebieha na základe dohody medzi spoločne zodpovednými stranami v súlade s čl.555 GDPR. Služba Google Analytics je automaticky integrovaná do doplnku Vimeo Video Plugin. Na účely analýzy webových stránok sa údaje (IP adresa, čas návštevy, informácie o zariadení a prehliadači, ako aj informácie o vašom používaní našej webovej stránky) automaticky zhromažďujú a ukladajú v službe Google Analytics, z ktorej sa pomocou pseudonymov vytvárajú používateľské profily. Je možné použiť súbory cookie. Google Analytics je ponuka od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 18, Írsko („Google“). Informácie, ktoré Google automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej webovej stránky, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 10011 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 26, USA a tam sa ukladajú. Vaša IP adresa sa pred uložením na servery Google skráti aktiváciou anonymizácie IP. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Nemáme žiadny vplyv a prístup k spracovaniu údajov spoločnosťou Vimeo, vrátane nastavení a výsledkov Google Analytics. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 


8. INTEGRÁCIA DÔVERYHODNÝCH OBCHODOV TRUSTBADGE/ ĎALŠÍCH WIDGETOV

Widgety Trusted Shops (napr. Trusted Shops Trustbadge) sú integrované na tejto webovej stránke, aby zobrazovali služby Trusted Shops (napr. pečať schválenia, zhromaždené recenzie) a ponúkali produkty Trusted Shops kupujúcim po objednávke.

To slúži na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov na optimálnom marketingu tým, že umožňuje bezpečné nakupovanie v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované sú ponukou od Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (Trusted Shops), s ktorou sme spoločne zodpovední podľa článku 26 GDPR. V rámci tohto oznámenia o ochrane údajov vás budeme nižšie informovať o podstatnom obsahu zmluvy v súlade s článkom 26 (2) GDPR.

Trustbadge poskytuje americký poskytovateľ CDN (Content Delivery Network) ako súčasť spoločnej zodpovednosti. Primeraná úroveň ochrany údajov je zabezpečená štandardnými doložkami o ochrane údajov a inými zmluvnými opatreniami. Ďalšie informácie o ochrane údajov v Trusted Shops GmbH nájdete tu [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Pri vyvolaní Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný protokolový súbor servera, ktorý obsahuje aj vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených dát a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a hovor zdokumentuje. . IP adresa je ihneď po zhromaždení anonymizovaná, takže uložené údaje nie je možné priradiť vám osobne. Súbor denníka servera je uložený v bezpečnostnej databáze na analýzu bezpečnostných problémov a najneskôr 90 dní po vytvorení sa automaticky odstráni alebo sa stane anonymným. Podľa článku 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR to slúži oprávnenému záujmu nás a dôveryhodných obchodov, aby sme zabránili zneužitiu a podvodom, optimalizovali ponuku a webovú stránku a zabezpečili bezproblémovú prevádzku webovej stránky alebo Trustbadge alebo iných widgetov. z dôveryhodných obchodov.

Ďalšie osobné údaje sa prenášajú spoločnosti Trusted Shops GmbH, ak sa rozhodnete používať produkty Trusted Shops po dokončení objednávky alebo ste sa už zaregistrovali na ich používanie. Na tento účel sa automaticky zhromažďujú osobné údaje z údajov objednávky. To, či ste už zaregistrovaný ako kupujúci na používanie produktu, sa automaticky kontroluje pomocou neutrálneho parametra, e-mailová adresa je hašovaná pomocou kryptologickej jednosmernej funkcie. Pred odoslaním sa e-mailová adresa skonvertuje na túto hodnotu hash, ktorú Trusted Shops nedokáže dešifrovať. Po kontrole zhody sa parameter automaticky vymaže.

Slúži na kontrolu, či ste už zaregistrovaný v službách Trusted Shops GmbH, a je teda potrebný na plnenie našich a dôveryhodných obchodov prevažujúcich oprávnených záujmov pri poskytovaní ochrany kupujúceho spojenej s konkrétnou objednávkou a službami hodnotenia transakcií v súlade s čl. 6 Odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR vyžaduje. Ak je to tak, ďalšie spracovanie prebieha v súlade so zmluvnou dohodou uzavretou medzi vami a Trusted Shops. Ak ešte nie ste zaregistrovaný v službách, budete mať možnosť tak urobiť prvýkrát. Ďalšie spracovanie po registrácii je tiež založené na zmluvnej dohode s Trusted Shops. Ak sa nezaregistrujete, dôveryhodné obchody automaticky vymažú všetky prenášané údaje a osobná referencia už potom nie je možná.

V rámci spoločnej zodpovednosti medzi nami a Trusted Shops GmbH, ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov a uplatňovania svojich práv, obráťte sa na Trusted Shops GmbH, ktorej kontaktné možnosti nájdete tu [https://www.trustedshops.de/ impressum/#datenschutz ] Nájsť. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na nasledujúcom odkaze [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Bez ohľadu na to nás môžete kedykoľvek kontaktovať pomocou možnosti kontaktu opísanej v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak je to potrebné, vaša žiadosť bude následne postúpená inej osobe zodpovednej za odpoveď.


9. SOCIÁLNE MÉDIA


9.1 SOCIÁLNE PLUGINY Z FACEBOOKU, TWITTERU, INSTAGRAMU, PINTERESTU, XING, ADDTHIS, WHATSAPP

Sociálne tlačidlá používajú sociálne siete na našom webe. Tieto sú na stránke integrované iba ako odkazy HTML, aby sa pri návšteve našej webovej stránky nenaviazalo žiadne spojenie so servermi príslušného poskytovateľa. Ak kliknete na jedno z tlačidiel, webová stránka príslušnej sociálnej siete sa otvorí v novom okne vášho prehliadača, kde môžete napríklad stlačiť tlačidlo Páči sa mi to alebo Zdieľať.


9.2 NAŠA ONLINE PRÍTOMNOSŤ NA FACEBOOKU, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PinterEST, LINKEDIN

Pokiaľ ste udelili súhlas príslušnému prevádzkovateľovi sociálnych médií v súlade s čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. A GDPR, vaše údaje sa automaticky zhromaždia na účely prieskumu trhu a reklamy na vyššie uvedených sociálnych sieťach, keď: navštívte našu online prítomnosť a uložte ju, z ktorej sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používania. Môžu byť použité napríklad na umiestnenie reklám vo vnútri aj mimo platforiem, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa spravidla používajú súbory cookie. Podrobné informácie o spracovaní a použití údajov príslušným prevádzkovateľom sociálnych médií, ako aj možnosti kontaktu a vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov poskytovateľov, na ktoré odkazujeme nižšie. Ak v tejto súvislosti stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] je ponuka od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook Ireland“). Informácie, ktoré Facebook Ireland automaticky zhromažďuje o vaše používanie našej online prítomnosti na Facebooku sa zvyčajne prenáša na server spoločnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA a tam sa ukladá. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Spracovanie údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky na Facebooku je založené na dohode medzi spoločnými prevádzkovateľmi v súlade s článkom 26 GDPR. Viac informácií (informácie o údajoch Insights) nájdete tu [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] je ponuka od spoločnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko („Twitter“). Informácie, ktoré automaticky zbiera Twitter o vašom používaní našej online prítomnosti na Twitteri, sa zvyčajne prenášajú na server prevádzkovaný spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam sa ukladajú. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] je ponuka od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook Ireland“). Informácie, ktoré Facebook Ireland automaticky zhromažďuje o vašom používaní naše online - Prítomnosť na Instagrame sa zvyčajne prenáša na server spoločnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA a tam sa ukladá. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. Spracovanie údajov pri návšteve fanúšikovskej stránky Instagramu je založené na dohode medzi spoločnými prevádzkovateľmi v súlade s článkom 26 GDPR. Viac informácií (informácie o údajoch Insights) nájdete tu [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] je ponuka od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Informácie, ktoré spoločnosť Google automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej online prítomnosti na YouTube, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam sa ukladajú. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] je ponuka od spoločnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“). Informácie, ktoré Pinterest automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej online prítomnosti na Pintereste, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam sa ukladajú. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] je ponuka od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“). Informácie, ktoré LinkedIn automaticky zhromažďuje o vašom používaní našej online prítomnosti na LinkedIn, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA a tam sa ukladajú. Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Naša spolupráca s nimi je založená na štandardných doložkách Európskej komisie o ochrane údajov. 


10. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ A VAŠE PRÁVA


10.1 VAŠE PRÁVA

Ako obeť máte nasledujúce práva:

* podľa článku 15 GDPR právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu tam uvedenom;
* podľa článku 16 GDPR právo okamžite požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame;
* Podľa čl. 17 GDPR právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, pokiaľ nie je ďalej spracúvané
* uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
* dodržiavať zákonnú povinnosť;
* z dôvodov verejného záujmu resp
* je povinný uplatňovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky;
* v súlade s čl. 18 GDPR právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ
* presnosť údajov spochybňujete;
* spracovanie je nezákonné, ale nesúhlasíte s jeho vymazaním;
* údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, resp
* vzniesli ste námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR;
* v súlade s článkom 20 GDPR právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požadovať ich prenos inej zodpovednej osobe;
* podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

právo

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše legitímne záujmy, ktoré prevažujú nad našimi záujmami, môžete proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení vášho práva namietať nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie tvrdenia, výkonu alebo obrany Slúži na právne nároky.

To neplatí, ak je spracovanie určené na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať za týmto účelom.


10.2 MOŽNOSTI KONTAKTU

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, ak požadujete informácie, opravu, obmedzenie alebo vymazanie údajov, alebo ak chcete odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili, alebo namietať proti konkrétnemu použitiu údajov , obráťte sa na nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov spoločnosti.

Poverenec pre ochranu údajov:
Ján Kowalski
Schweizer Strasse 3a
01069 Drážďany
Nemecko

service@nikonservice-dresden.de


Vyhlásenie o ochrane údajov [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] vytvorené pomocou právneho textu Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com] v spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com] .

Upravte nastavenia súborov cookie.