Kontakt

Kontakt

Servisné miesto Nikon Dresden Bettina Scheinert

Majiteľka Bettina Scheinert

Schweizer Strasse 3a
01069 Drážďany
Nemecko

Telefón: 03518626290

E-mail: service@nikonservice-dresden.de

Identifikačné číslo (čísla) pre daň z obratu: DE188217925

Zodpovedá podľa § 18 MStV:
Bettina Scheinert
Schweizer Strasse 3a
01069 Drážďany

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS), ktorú nájdete tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] . Spotrebitelia majú možnosť využiť túto platformu na riešenie svojich sporov. Za účelom riešenia sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so spotrebiteľom alebo či vôbec takýto zmluvný vzťah existuje, sme povinní zúčastniť sa konania o riešení sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom. Zodpovedný je federálny univerzálny arbitrážny výbor v Centre for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de [https://www.verbraucher-schlichter.de]. Zúčastníme sa na postupe riešenia sporov pred týmto orgánom.


Kontakt vytvorené v spolupráci s Dôveryhodné obchody 

Logo zákonného partnera