Obchodné podmienky

podmienky


1. ROZSAH PÔSOBNOSTI

Pre všetky objednávky prostredníctvom nášho internetového obchodu zo strany spotrebiteľov a podnikateľov platia nasledujúce podmienky.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo právnické partnerstvo, ktoré pri vstupe do právneho úkonu vykonáva svoju obchodnú alebo nezávislú odbornú činnosť.

Pre podnikateľov platí toto: Ak podnikateľ použije protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa tým rozporuje; stanú sa súčasťou zmluvy, iba ak sme s tým výslovne súhlasili.


2. ZMLUVNÉ STRANY, UZAVRETIE ZMLUVY, MOŽNOSTI OPRAV

Kúpna zmluva sa uzatvára s Nikon Service Point Dresden Bettina Scheinert.

Umiestnením výrobkov do internetového obchodu robíme záväznú ponuku na uzavretie zmluvy na tieto položky. Naše výrobky môžete spočiatku vložiť do nákupného košíka bez povinnosti a svoje zadania opraviť kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky pomocou poskytnutých korekčných pomôcok, ktoré sú vysvetlené v objednávkovom postupe. Zmluva sa uzatvára kliknutím na tlačidlo objednávky, aby ste prijali ponuku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku. Ihneď po odoslaní objednávky dostanete e-mailom ďalšie potvrdenie.


3. JAZYK ZMLUVY, ULOŽENIE TEXTOV ZMLUVY

Jazyk (y), ktoré sú k dispozícii na uzavretie zmluvy: nemčina, angličtina, francúzština, holandčina, španielčina, taliančina, poľština

Text zmluvy uložíme a v textovej podobe vám zašleme údaje o objednávke a naše obchodné podmienky. Text zmluvy vidíte v našich prihlasovacích údajoch pre zákazníkov.


4. DODACIE PODMIENKY

Okrem uvedených cien produktov môžu platiť aj náklady na dopravu. Podrobnejšie ustanovenia o nákladoch na dopravu, ktoré vzniknú v ponukách, nájdete.

V zásade máte možnosť si ho vyzdvihnúť v servisnom mieste Nikon Dresden, Schweizer Str. 3a, 01069 Dresden, Nemecko počas nasledujúcich pracovných hodín: Po-Št 08:00 - 17:00 Pia 08:00 hod. - 15:00 hod


5. PLATBA

V našom obchode sú všeobecne dostupné tieto spôsoby platby:

platba
Ak si vopred zvolíte spôsob platby, poskytneme Vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile a dodáme tovar po obdržaní platby.

dobierka
Kúpnu cenu zaplatíte priamo doručovateľovi. K cene sa pripočítava 4,90 eura.

Kreditná karta
V procese objednávky zadávate údaje o svojej kreditnej karte. Platba na vašu kartu bude naúčtovaná ihneď po zadaní objednávky.

SEPA inkaso
Odoslaním objednávky nám dávate súhlas na SEPA inkaso. O dátume odpísania účtu Vás budeme informovať minimálne jeden bankový pracovný deň vopred (tzv. prednotifikácia). Bankový pracovný deň je každý pracovný deň s výnimkou sobôt, štátnych sviatkov a 24. a 31. decembra každého roka. Po odoslaní tovaru bude zúčtovaná suma z účtu.

PayPal, PayPal Express
Aby ste mohli zaplatiť sumu faktúry prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko („PayPal“), musíte sa zaregistrovať na PayPal. a identifikujete sa so svojimi prístupovými údajmi a potvrdíte platobný príkaz. Platobnú transakciu realizuje PayPal okamžite po zadaní objednávky. Ďalšie informácie získate počas objednávania.

PayPalPlus
V spolupráci s poskytovateľom platobných služieb PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg („PayPal“) vám ponúkame nasledujúce možnosti platby ako služby PayPal. Pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, platba prostredníctvom služby PayPal Plus nevyžaduje registráciu v službe PayPal. Ďalšie informácie o príslušnej možnosti platby a počas procesu objednávania získate.

PayPal
Aby ste mohli zaplatiť sumu faktúry pomocou možnosti platby PayPal, musíte byť zaregistrovaní v PayPal, identifikovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť platobný pokyn. Platobnú transakciu realizuje PayPal okamžite po zadaní objednávky.

Kreditná karta cez PayPal
Platba z vašej karty bude uskutočnená službou PayPal po odoslaní tovaru.

Inkaso cez PayPal
Platba inkasom cez PayPal vyžaduje adresu a kontrolu kreditu a uskutočňuje sa priamo na PayPal. Potvrdením platobného príkazu dávate spoločnosti PayPal príkaz na inkaso. PayPal vás bude informovať o dátume odpísania z účtu (tzv. Predotifikácia). Z účtu je zaúčtovaná suma pred odoslaním tovaru.

Nákup na účet cez PayPal
Nákup na účet cez PayPal vyžaduje adresu a kontrolu kreditu a uskutočňuje sa priamo na PayPal.

Ihneď od Klarny
Aby ste mohli uhradiť sumu faktúry prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, musíte mať aktivovaný bankový účet pre online bankovníctvo, príslušne sa identifikovať a potvrdiť platobný príkaz. Váš účet bude zúčtovaný ihneď po zadaní objednávky. Bližšie informácie obdržíte pri objednávke.

Google Pay
Aby ste mohli uhradiť sumu faktúry prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), musíte byť zaregistrovaný v spoločnosti Google, mať aktivovanú funkciu Google Pay, identifikujte sa svojimi prístupovými údajmi a potvrďte platobný príkaz. Platobná transakcia sa uskutoční ihneď po zadaní objednávky. Bližšie informácie získate pri objednávke.

platiť Apple
Aby ste mohli zaplatiť sumu faktúry prostredníctvom platobnej služby Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA („Apple“), musíte používať prehliadač „Safari“, byť zaregistrovaný v spoločnosti Apple, mať funkciu Apple Pay povolené, sa stotožňujú s prihlasovacích údajov a potvrdení platobného príkazu. Platobná transakcia sa uskutoční ihneď po zadaní objednávky. Bližšie informácie obdržíte pri objednávke.

giropay / paydirekt
V spolupráci s poskytovateľom platobných služieb paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M („giropay“ alebo „paydirekt“) ponúkame spôsoby platby giropay a paydirekt.

giropay
Aby ste mohli uhradiť sumu faktúry cez giropay, musíte mať aktivovaný bankový účet pre online bankovníctvo, príslušne sa identifikovať a potvrdiť platobný príkaz. Váš účet bude zúčtovaný ihneď po zadaní objednávky. Bližšie informácie obdržíte pri objednávke.

paydirect
Aby ste mohli uhradiť sumu faktúry cez paydirekt, musíte mať aktivovaný bankový účet pre online banking, byť zaregistrovaný v paydirekt, identifikovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť platobný príkaz. Platobná transakcia sa uskutoční ihneď po zadaní objednávky. Bližšie informácie obdržíte pri objednávke.

Amazon Pay
Aby ste mohli zaplatiť sumu faktúry prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments Europe SCA 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg („Amazon“), musíte sa zaregistrovať v Amazone, identifikovať sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdiť platobný príkaz. Platobná transakcia sa uskutoční do jedného bankového dňa od uskutočnenia objednávky. Bankovým pracovným dňom je každý pracovný deň s výnimkou sobôt, štátnych sviatkov a 24. a 31. decembra každého roku. Ďalšie informácie získate počas objednávania.

Skrill
Aby ste mohli zaplatiť sumu faktúry prostredníctvom služby Skrill poskytovateľa platobných služieb Paysafe Payment Solutions Limited, Grand Canal House Grand Canal Street Upper Dublin 4, D04 Y7R5 Ireland ("Skrill"), musíte byť zaregistrovaný v Skrill, identifikujete sa svojimi prístupovými údajmi a potvrdením platobného príkazu. Platobnú transakciu vykoná Skrill ihneď po zadaní objednávky. Bližšie informácie dostanete pri objednávke.

Klarna
V spolupráci s poskytovateľom platobných služieb Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (ďalej len „Klarna“) vám ponúkame nasledujúce možnosti platby. Platba cez Klarna je dostupná len pre spotrebiteľov. Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, platba cez Klarna si vyžaduje úspešnú adresu a kontrolu kreditu a uskutočňuje sa priamo v Klarne. Ďalšie informácie o príslušnej možnosti platby a pri objednávke obdržíte.

Kreditná karta Klarna
V procese objednávky zadávate údaje o svojej kreditnej karte. Na vašu kartu bude účtovaná platba spoločnosťou Klarna ihneď po zadaní objednávky. Neexistuje žiadna adresa ani kontrola kreditu.

zmenka
Fakturovaná čiastka je splatná 7 dní po obdržaní faktúry a tovar bankovým prevodom na bankový účet uvedený na faktúre. Vyhradzujeme si právo ponúknuť nákup na účet až po úspešnej kontrole kreditu.

Hotovosť pri prevzatí
Faktúru zaplatíte v hotovosti pri prevzatí.

Platba EPS STUZZA Študijná spoločnosť pre spoluprácu v platobných transakciách GmbH
https://www.locationterminal.lu/src/Frontend/Files/userfiles/files/180523_AV_EPS_DU.pdf


6. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Spotrebitelia majú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené v storno podmienkach. Podnikateľom sa neposkytuje dobrovoľné právo na odstúpenie od zmluvy.


7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.
Pre podnikateľov platí aj toto: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru, kým nebudú uspokojené všetky nároky z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Rezervovaný tovar môžete ďalej predávať v rámci bežného obchodného styku; Všetky nároky vyplývajúce z tohto ďalšieho predaja nám postúpite vopred - bez ohľadu na to, či je rezervovaný tovar kombinovaný alebo zmiešaný s novou položkou - vo výške fakturovanej sumy, a toto postúpenie prijímame. Máte naďalej oprávnenie zhromažďovať nároky, ale môžeme tiež zhromažďovať nároky sami, ak nesplníte svoje platobné povinnosti. Na vašu žiadosť uvoľníme cenné papiere, na ktoré máme nárok, v rozsahu, v akom realizovateľná hodnota cenných papierov prevyšuje hodnotu neuhradených pohľadávok o viac ako 10%.


8. ŠKODY PRI PREPRAVE

Pre spotrebiteľov platí toto: Ak je tovar dodávaný so zjavným poškodením pri preprave, oznámte tieto chyby čo najskôr dodávateľovi a okamžite nás kontaktujte. Nepodanie sťažnosti alebo kontaktovanie nemá nijaké dôsledky pre vaše právne nároky a ich vymáhanie, najmä vaše záručné práva. Pomáhajú nám však uplatniť si svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo poisteniu prepravy.

Pre podnikateľov platí: Nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia na vás prechádza, len čo sme vec doručili špeditérovi, dopravcovi alebo osobe či inštitúcii inak zodpovednej za uskutočnenie zásielky.


9. ZÁRUKA A ZÁRUKY


9.1 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Ak nie je výslovne dohodnuté inak, uplatňuje sa zákonné právo zo zodpovednosti za vady.

Nasledujúce obmedzenia a skrátené termíny sa nevzťahujú na nároky založené na škodách spôsobených nami, našimi právnymi zástupcami alebo zástupcami

* v prípade poranenia života, tela alebo zdravia
* v prípade úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností, ako aj zloby
* V prípade porušenia základných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy a dodržiavanie ktorých sa zmluvný partner môže pravidelne spoliehať (hlavné povinnosti)
* ako súčasť prísľubu záruky, ak je dohodnuté, alebo
* pokiaľ je otvorený rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za výrobok.

Obmedzenia pre podnikateľov

Pre podnikateľov platia ako dohoda o kvalite tovaru iba naše vlastné informácie a popisy produktov výrobcu, ktoré boli súčasťou zmluvy; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné vyhlásenia. Pre podnikateľov je premlčacia lehota na nároky z vád novovyrobených vecí jeden rok od prechodu nebezpečenstva. Predaj použitého tovaru prebieha s vylúčením akejkoľvek záruky.

Zákonné premlčacie lehoty pre regresné právo podľa § 445a BGB zostávajú nedotknuté.

Predpisy pre obchodníkov

Na obchodníkov sa vzťahuje povinnosť kontroly a oznámenia vád ustanovená v § 377 Obchodného zákonníka (HGB). Ak tam regulované oznámenie vynecháte, považuje sa tovar za schválený, pokiaľ nejde o vadu, ktorú nebolo možné pri prehliadke rozpoznať. To neplatí, ak sme podvodne zakryli nedostatok.

Upozornenie pre spotrebiteľov

Dovoľujeme si Vás informovať, že pri predaji použitého tovaru spotrebiteľom môžeme skrátiť premlčaciu lehotu pre záručné práva na jeden rok od dodania tovaru, pokiaľ Vás o tom budeme informovať a bude to výslovne a osobitne dohodnuté.


9.2 ZÁRUKY A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Informácie o akýchkoľvek ďalších možných zárukách a ich presných podmienkach nájdete u produktu a na stránkach so špeciálnymi informáciami v online obchode.

Popredajný servis: Opravárenský servis Nikon, inšpekčný servis, čistenie snímača


10. ZODPOVEDNOSŤ

Sme vždy zodpovední bez obmedzenia za škody spôsobené nami, našimi právnymi zástupcami alebo zástupcami

* v prípade poranenia života, tela alebo zdravia,
* v prípade úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností,
* pre záručné sľuby, ak sú dohodnuté, alebo
* pokiaľ je otvorený rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za výrobok.

V prípade porušenia základných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy a na ktorých dodržiavanie sa môže zmluvný partner pravidelne spoliehať (hlavné povinnosti), a to miernou nedbanlivosťou zo strany nás, našich právnych zástupcov alebo zástupcov, je výška zodpovednosti predvídateľná v čase uzavretia zmluvy Obmedzené škody, ktorých výskyt je obvykle možné očakávať.
Okrem toho sú vylúčené nároky na náhradu škody.


11. RIEŠENIE SPOROV

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete tu [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Sme ochotní zúčastniť sa mimosúdneho rozhodcovského konania pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak ste podnikateľom, potom nemecké právo platí okrem obchodného práva OSN.

Ste obchodníkom v zmysle Obchodného zákonníka, právnickou osobou podľa verejného práva alebo špeciálnym fondom podľa verejného práva, výhradným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a naším miestom podnikania.


Podmienky [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] vytvorené v obchodoch Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] legálny copywriter v spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com ].

Podmienky opravy Nikon Service Point Dresden:

 1. Zmluva o oprave medzi vami a servisným strediskom Nikon Dresden dôjde len vtedy, ak zadáte písomnú objednávku na opravu.
 2. Odhady nákladov sú vo všeobecnosti nezáväzné. Ak však dôjde k prekročeniu limitu o viac ako 10 %, sme povinní vás o tom bezodkladne informovať.
  Odhady nákladov sú vždy spoplatnené a majú byť odmenené sumou 25,00 EUR plus DPH za skupinu produktov. Tento paušál neplatí, ak je vystavený príkaz na opravu.
 3. Záručné nároky existujú po dobu 12 mesiacov od prevzatia. Opravy vykonané spoločnosťou Nikon Service Point Dresden, pri ktorých sa v rámci premlčacej doby vyskytne chyba, ktorá už existovala v čase prechodu rizika, budú opravené bezplatne v primeranej lehote alebo podľa uváženia servisného strediska Nikon Dresden, vykonaná znova.
  Ak náprava/náprava zlyhá, môžete požiadať o zrušenie zmluvy alebo o zníženie nákladov na opravu.
  To platí aj v prípade, ak je Nikon Service Point Dresden v omeškaní s nápravou/novou implementáciou napriek uplynutiu primeranej doby odkladu.
  Nároky na náhradu škody sú vylúčené, pokiaľ nie sme zodpovední za úmysel alebo hrubú nedbanlivosť.
 4. Ak ste v omeškaní s prijatím, riziko prechádza na vás. Nezodpovedáme za náhodnú stratu opravovaného tovaru. V prípade odoslania na vás prechádza riziko, len čo sme doručili opravovaný tovar na odoslanie.
 5. Nároky zo záruky sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nadmerným používaním alebo prirodzeným opotrebovaním. Okrem toho, Nikon Service Point Dresden neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené vlastným pričinením alebo zásahom neoprávnených osôb alebo dielní.
  Pokiaľ ide o dôkazné bremeno, platí zákonná úprava.
 6. V prípade vrátenia ste povinný ihneď skontrolovať vonkajšiu neporušenosť a funkčnosť opraveného predmetu alebo dodávky náhradných dielov. Poškodenie pri preprave treba ihneď nahlásiť. Aj keď sa neskôr zistia závady, ktoré nebolo možné pri obhliadke zistiť, dôrazne Vám odporúčame z dôkazných dôvodov čo najskôr podať písomné oznámenie o závadách.
 7. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nevyžiadané príslušenstvo (pamäťové médiá, filtre, obrázky/pozitívne materiály alebo iné položky, ktoré nie sú určené na opravu), ktoré je odoslané.
 8. Upozorňujeme, že osobné údaje uchovávame v povolenom rozsahu. Upozorňujeme tiež na vaše právo na informácie podľa predpisov o ochrane údajov.
 9. Opravy sa vo všeobecnosti vykonávajú iba pri platbe v hotovosti, bankovým prevodom, PayPal, kreditnou kartou alebo na dobierku. V opačnom prípade sú naše faktúry splatné okamžite bez odpočtu.
 10. Zmluva o oprave podlieha nemeckému právu. Miestom súdnej príslušnosti pre registrovaných obchodníkov sú Drážďany. V každom prípade sme však oprávnení podať žalobu vo vašom mieste podnikania/bydliska.
 11. Ak jedno alebo viac z vyššie uvedených ustanovení je alebo sa stane, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto toho by sa neplatné ustanovenie malo nahradiť ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje ekonomickému zmyslu neplatného ustanovenia.Obchodné podmienky [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] vytvorené s právnym copywriterom Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] v spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https:// foehlisch.com].